Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale mieszkalne

zmian dotyczących wyodrębnienia samodzielnego lokalu. Naszym zdaniem (bez zaznajomienia się ze stanem prawnym i faktycznym), opisane zmiany w układzie lokalu mogą przemawiać jedynie za wypowiedzeniem umowy najmu, nie mogą natomiast służyć za

Słowa kluczowe: gmina, lokal mieszkalny, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2011

Pokrzywdzony może żądać naprawienia szkody w postepowaniu karnym

. Nowelą z 5.11.2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.), która obowiązuje od 08.06.2010 r

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 maja 2011

Zwolnienie spadkobiercy z obowiązku zaliczenia darowizny na schedę spadkową

zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2011

Czynność prawna dokonana w imieniu osoby pozostającej pod opieką winna zostać dokonana przez kuratora

opieką. Sytuacja gdy opiekun może działać po obu stronach czynności prawnych, występuje wtedy, gdy ze względu na treść tej czynności wyłączona jest możliwość naruszenia interesów pozostającej pod jego opieką osoby tzn. następuje bezpłatne przysporzenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Firma windykacyjna żądając spłaty długu winna wskazać podstawy takiego żądania

informacji ma ten skutek, że dłużnik do czasu przekazania takiej informacji powinien spełniać świadczenie (spłacać kredyt) do rąk dotychczasowego wierzyciela. Bez takiego pisemnego zawiadomienia ze strony wierzyciela, żadna firma windykacyjna lub inny podmiot

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2011

O odrębności powstałych z podziału budynków mówić można wówczas, jeżeli tworzą one zamkniętą w sobie funkcjonalną całość

pod uwagę przede wszystkim ten sposób wyjścia ze wspólności, chyba że nie są nim zainteresowani sami współwłaściciele. Odmowa ustanowienia przez sąd odrębnej własności lokali może mieć miejsce jedynie wyjątkowo i tylko wówczas, gdy za odmową tą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2011

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

zasady straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W opisanym stanie faktycznym można zatem określić, że szkodą jest strata związana ze zniszczeniem rzeczy. Strata ta w tym

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Zajęcie świadczenia rentowego w całości w wyniku zajęcia rachunku bankowego

zapłaty na kwotę 3000 zł, a zaraz konto było już zablokowane. Czy skoro mam już zajęcie, to czy ta firma windykacyjna może całkowicie mnie pozbawić tych nędznych środków do życia?

Sprawa egzekucji ze świadczenia rentowego regulowana jest w art. 139

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Podeszły wiek lub brak środków nie zwalnia dłużnika z długu

Mój znajomy spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w wyniku czego został skazany na 2 lata pozbawienia wolności przypisano mu nieumyślne spowodowanie śmierci pod wpływem alkoholu. Odsiedział już wyrok. Teraz dostał pismo z PZU, że odbyła się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Dwukrotnie opłacone ubezpieczenie OC

wniesienia sprzeciwu sąd skieruje sprawę do rozpoznania, gdzie każda ze stron będzie mogła podnosić i uzasadniać swoje twierdzenia. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 9 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 142  |  143  |  144  |  145  |  146 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.