Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ważność czynności prawnej dokonanej bez zgody współmałżonka

wynika, że osoba trzecia, która otrzymała zgodę od jednego ze współmałżonków na przyłącze mediów z działki sąsiedniej, może bronić się skutecznie zarzutem, że działała w dobrej wierze, a współmałżonek osoby, która zgody udzieliła sprzeciwu nie zgłaszał

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce zamieszkania bez dopełnienia obowiązku meldunkowego

organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli osoba sama nie dokona wymeldowania z miejsca stałego zamieszkania, wówczas można dokonać wymeldowania administracyjnego

Słowa kluczowe: wymeldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010

Brak tytułu prawa włąsnosci do nieruchomości

wyczerpuje całość znamion posiadania. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości podlega opłacie sądowej w kwocie 2.000 zł. Wniosek składa się do sądu wraz ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi odpowiedni upływ okres zasiedzenia oraz fakt

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 września 2010

Sprzeciw skutecznie wniesiony przez pozwanego powoduje wyznaczenie rozprawy przez sąd

wnosi pozwany. Sąd prowadził będzie obecnie rozprawę, po której wyda właściwy wyrok. Od wyroku każda ze stron będzie mogła wnieść apelację do sądu II instancji, a dopiero po uprawomocnieniu się wyroku (wydanego w I lub II instancji), jeżeli zostanie

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Obowiązek alimentacyjny rodzica trwa nadal po ukończeniu pełnoletności przez dziecko

Mój ojciec zostawił moją mamę jak byłam mała. Od tamtej pory widziałam go może ze dwa razy. Przez cały ten czas mój ojciec nie płacił mojej mamie żadnych alimentów. Dopiero, gdy ukończyłam 16 lat ojciec zaczął wpłacać jakąś sumę, przy czym było to

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 listopada 2010

Kradzież energii elektrycznej stanowi przestępstwo

stosunkach danego rodzaju sposobu uzyskiwania lub korzystania z określonego rodzaju energii. Może ono nastąpić poprzez p obór energii ze wspólnej sieci, który polega na tym, że sprawca bezprawnie włącza się do sieci energetycznej używając odpowiedniego

Słowa kluczowe: kradzież energii
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Właścicielowi gruntów sąsiednich nie przysługuje prawo pierwokupu

ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy niniejszego rozdziału

Słowa kluczowe: prawo pierwokupu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2010

Utrata ulgi podatkowej

prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy , natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Dochodzenie roszczenia z weksla

dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien przedstawić go do zapłaty bądź w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź w jednym z dwóch następnych dni powszednich. Przedstawienie weksla do zapłaty wiąże się najczęściej ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2011

Odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

osoba, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Jeżeli nie zachodzą powyższe okoliczności uzasadniające odstąpienie organu od żądania zwrotu bonifikaty , przepisy przewidują jeszcze jedną możliwość, tj. w szczególnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 marca 2011
« Poprzednia 1 … 141  |  142  |  143  |  144  |  145 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.