Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Konieczność wskazania współuczestników w postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego

ludności i wskazać te osoby). Zgodnie z wezwaniem sądu winien Pan załączyć tyle odpisów pozwu ile będzie w sprawie współuczestników postępowania (chodzi o pierwotny odpis pozwu, nie musi Pan składać nowego pozwu ze wskazaniem tych osób). Porady

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej

szeroki krąg podmiotów, które zobowiązane są do jej stosowania, jednakże ustawa wskazuje także te podmioty, które nie są zobowiązane do jej stosowania. Zwolnione m. in. ze stosowania przepisów ustawy są osoby fizyczne, które przetwarzają dane, przy czym to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Podział majątku po rozwodzie lub separacji

rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce podziału majątku. Można domagać się w tym wniosku podziału majątku wspólnego na dwie równe części (co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe) albo ustalenia nierównych udziałów małżonków w

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

W 1995 roku, nabyłem działkę budowlaną na której wybudowałem dom jednorodzinny. Budowę domu zakończyłem w 2005 roku. W 1997 roku, zawarłem związek małżeński i od tego momentu kontynuowaliśmy budowę z żoną ze wspólnych dochodów. Budowę zaczynałem

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009

Klient ma prawo do informacji o tym, w jakich bazach znajdują się dane o jego osobie

Otrzymałem negatywną decyzje uzyskania kredytu hipotecznego na dokończenie budowy domu. Prawdopodobnie widnieje w rejestrze klientów niesolidnych. W przeszłości miałem opóźnienia związane ze splata kredytu. Jednak od 9 lat mieszkam w UK i ta

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2010

W przypadku przekazania działki gruntu pod drogę, właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania

nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) jest uwarunkowane wydzieleniem działek gruntu pod drogi publiczne, np. gminne i przejściem ich z mocy prawa na własność gminy. Uznanie drogi za publiczną na podstawie jej przeznaczenia w miejscowym planie

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Dowód w sprawie cywilnej

cywilnego wyrażoną w art. 6 k.c. (kodeksu cywilnego) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ponadto z treści art. 217 § 1 k.p.c. wynika, ze strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców sieci ciepłowniczej następuje w ciągu 14 dni

, w opisanym stanie faktycznym, jeżeli reklamacja nie jest rozpatrzona w terminie, najlepiej jest udać się do powiatowego rzecznika praw konsumenta ze skargą, gdyż działania te niewątpliwie naruszają zbiorowe interesy konsumentów. W sprawie

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010

Oświadczenie woli musi dojść do adresata w określonym terminie umownym

ze skutkiem natychmiastowym?

W opisanym stanie faktycznym należy odnieść się przede wszystkim do kwestii związanej z dojściem oświadczenia woli do drugiej strony umowy. Zgodnie z art. 61 k.c. (kodeksu cywilnego) oświadczenie woli, które ma być

Słowa kluczowe: umowa, umowa wzajemna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

. uzyskiwanie zgody współmałżonka do dokonania określonych czynności). Także na gruncie prawa spadkowego, z mocy ustawy taki małżonek dziedziczy po zmarłym współmałżonku, choćby nie zamieszkiwał i nie utrzymywał kontaktu ze współmałżonkiem od wielu lat. Z tego

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 140  |  141  |  142  |  143  |  144 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.