Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.). W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, że żądania oparte na prawie cywilnym lub aktualnie obowiązującej Konstytucji są bezpodstawne. Przepisy ustawy zasadniczo stosuje się do tych spraw, w których wydane zostało

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Mozna dokonać zamiany wykupionego mieszkania bez obowiazku zwrotu bonifikaty

. Opisany stan faktyczny, może być zinterpretowany przez organ udzielający bonifikaty, jako pewne obejście przepisów prawa związane ze zbyciem wykupionego z bonifikatą mieszkania, a tym samym może rodzić roszczenie o jej zwrot. Porady prawne

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Zmiany w krajowym rejestrze przedsiębiorców dotyczące zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

zostaje udokumentowana w załączniku KRS-ZM, w którym należy zaznaczyć zmiany przedmiotu działalności. W przypadku zmiany wspólników należy dołączyć załącznik KRS-ZE, a w przypadku zmian w składzie zarządu, załącznik KRS-ZK. Porady prawne

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2009

Wkład mieszkaniowy w razie podziału majątku wspólnego małżonków liczy się w kwocie nominalnej

korzystać z możliwości miarkowania spłaty, gdy nakład z majątku osobistego był znaczny, a wspólność ustawowa trwała np. krótko, dotyczy sytuacji, gdy sąd przyznaje spółdzielcze prawo do lokalu nie temu z małżonków, który wniósł znaczny wkład. Ze zdania tego

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Można póżniej zgłosić nabycie spadku jeżeli uprawdopodobni się fakt późniejszego powzięcia wiadomości o spadku

wiadomości o ich nabyciu. Aby zatem mogła Pani skorzystać ze zwolnienia podatkowego, winna Pani po pierwsze zgłosić nabycie spadku w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się Pani o ich nabyciu, a także uprawdopodobnić fakt późniejszego

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2009

Przekazanie zdjęć zawierających treści pornograficzne nie zawsze wyczeruje znamiona przestępstwa

miało charakter publiczny, jeżeli ze względu na miejsce (np. otwarte dla każdego miejsce publiczne) lub sposób działania, jest lub może być dostrzeżone przez nie dającą się z góry określić liczbę bliżej niezindywidualizowanych osób, bądź też przez

Słowa kluczowe: pornografia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Obniżenie alimentów

jednak nie opłaca różnych wydatków na dzieci, np. związanych ze szkołą (np. komitet rodzicielski, zielona szkoła itp.). Czy mogę wystąpić o obniżenie alimentów, skoro ostatnio jak występował o ich podwyższenie, tłumaczył to wzrostem wydatków na dzieci

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

wniósł sprawę o zaprzeczenie ojcostwa. Sad zanegował w trakcie tej sprawy zgodność angielskiego aktu urodzenia z polskim prawem, decydując jednocześnie - powołując się na zasadę domniemania (mimo ze posiadał zeznania powoda, matki dziecka i moje oraz

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Zmiana wysokości alimentów

. Oczywiście wnosząc o zmianę obowiązku alimentacyjnego, każda ze stron zobowiązana jest przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń, tak aby sąd mógł po zapoznaniu się z nimi wydać orzeczenie zmieniające wysokość alimentów. Tym samym wnosząc o zmianę

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009

Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego

zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą - np

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2009
« Poprzednia 1 … 139  |  140  |  141  |  142  |  143 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.