Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zakładu pracy

pół roku. Do pracy wróciłem w grudniu, ale noga nie jest do końca wyleczona, nie jestem tak sprawny fizycznie jak z przed wypadku. Na moją prośbę lekarz wystawił zaświadczenie o zakończeniu leczenia, bo ze względów finansowych chciałem wrócić do pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 stycznia 2008

Wkład wspólnika może polegać na świadczeniu pracy

Czy wspólnika spółki cywilnej łączy jakiś stosunek prawny ze spółką cywilną, w której jest wspólnikiem jeżeli w umowie spółki jest zapis, że każdy ze wspólników ma prawo do samodzielnego prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki oraz to, że

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 sierpnia 2008

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Kiedy i w jakich okolicznościach mogę starać się o przyznanie renty inwalidzkiej z tytułu niezdolności do pracy? Mój staż pracy razem z szkołą wynosi 20 lat w jednym zakładzie. Od około czterech lat mam problemy z kręgosłupem, bardzo rzadko

Słowa kluczowe: renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Urlop bezpłatny nauczyciela wliczony do stażu pracy

podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (M.P. z 1983 r. Nr 1, poz. 6 ze zm.). Przepisy te odnoszą się do tych pracowników, których stosunek pracy regulowany jest przez przepisy prawa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2013

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

otrzymałam decyzję o całkowitej niezdolności do pracy do połowy przyszłego roku. Na chwile obecną nie posiadam rozwiązania umowy o pracę z zakładem pracy. Czy będąc w szpitalu przed i po upływie urlopu bezpłatnego, zakład ma prawo rozwiązać ze mną umowę? Czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

, to art. 32 § 1 Kp przewiduje, że za wypowiedzeniem może zostać rozwiązana umowa o pracę przez każdą ze stron, zawarta na: okres próbny na czas nieokreślony. Tym samym prawo pracy nie przewiduje

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Umowa zawarta na czas nieokreślony nie może być zmieniona w umowę terminową

porozumienie stron (w praktyce stosuje się aneksy do umowy) albo wypowiedzenie zmieniające. Zgodnie z treścią art. 91c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela, w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Praca tymczasowa

Jaki jest zakres zastosowania przepiesów kodeksu pracy do stron stosunku pracy tymczasowej?

Począwszy od 01 stycznia 2004 roku, obowiązuje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2006

Odszkodowanie a zwrot odprawy

dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy w razie rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli umowa została rozwiązana (nastąpił skutek), to przysługuje Pani odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. W

Słowa kluczowe: odprawa, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Majątek odrębny małżonka w postaci własności mieszkania przekształconego ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

należących do majątku odrębnego oraz że prawo własności nie wejdzie do wspólności majątkowej, może zostać zamieszczony w akcie notarialnym, i czy wystarczy to, by uniknąć w przyszłości jakichkolwiek roszczeń do tego mieszkania ze strony obecnego męża i jego

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 sierpnia 2007
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.