Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy, która nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupujący

(Kodeksu cywilnego), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Błąd jako wada oświadczenia woli przy umowie darowizny wkładu mieszkaniowego

mieszkania, ze względu na dobro dzieci, w obecności notariusza zrzekłam się połowy wkładu mieszkaniowego na rzecz byłego męża. I teraz zaczynają się problemy. Otóż były mąż złożył stosowne dokumenty odnośnie wykupu mieszkania, ale już mi odgraża się, że będę

Słowa kluczowe: błąd
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Roszczenie o wykonanie umowy wzajemnej

zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Po bezskutecznym upływie terminu w wezwaniu do wykonania umowy (pod rygorem odstąpienia od niej przez Państwa z uwagi na zwłokę dłużnika

Słowa kluczowe: roszczenie, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Kontrola wydatkowania alimentów przysługujących małoletniemu dziecku

z rodziców służą do zaspakajania potrzeb małoletniego dziecka, w tym także podstawowych potrzeb życiowych. Warto zaznaczyć, ze rodzic może wykonywać swój obowiązek alimentacyjny wobec dziecka w całości lub w części przez osobiste starania o jego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2009

Wykup mieszkania po wstąpieniu w umowę najmu w zamian dotychczasowego najemcy

wymeldowanie i liczenie, że się uda podpisać nową umowę z gminą, ze mną jako głównym najemną. Ale wymeldowanie się ojca grozi utratą mieszkania. Druga możliwość to rzeczywisty wykup mieszkania i odkupienie go od ojca za niższą cenę, z której potrącę sobie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Przymus umowny

umowy (tzw. wyzysk). Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Wymeldowanie osoby z mieszkania

do zamieszkania. We wrześniu tego roku brat wynajął inne mieszkanie i tam przeprowadził konkubinę i dzieci. Stało się to ponieważ nie mogli już dalej żyć ze sobą - były awantury, kłótnie, interwencje policji. Kobieta złożyła pozew do sądu o eksmisje

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2007

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

może Pani wnieść sama, a także osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu. Prośbę o

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Przejęcie wkładu mieszkaniowego i członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

nie zrezygnuje ze sprzedaży mieszkania i my wtedy zostaniemy z niczym.

Najkorzystniej jest zawrzeć umowę z tą osobą, która ma Państwu zbyć mieszkanie przed notariuszem. Wówczas w akcie notarialnym opisana zostanie transakcja przejęcia przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Definicja terenów wiejskich

ze Zintegrowanego Rozwoju Terenów Wiejskich? Tym bardziej, że Unia Europejska przyznała mi środki na rozszerzenie działalności agroturystycznej, tym samym uznaje mnie za agroturystykę. W agroturystyce to zwolnienie jest stosowane.

W UP

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 137  |  138  |  139  |  140  |  141 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.