Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej na lat 40

. 673 Kc, zgodnie, z którym umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony, może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem terminów umownych, a w razie gdy umowa ich nie przewiduje, zgodnie z terminami ustawowymi. Zgodnie z art. 673 § 2 Kc, gdy

Słowa kluczowe: dzierzawa, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2007

Zasiedzenie nieruchomości przez dzierżawcę

nieuprawnioną, o czym jednak nie wie) lub 30 lat jeżeli jest w złej wierze (ze złą wiarą mamy do czynienia wtedy gdy ktoś wie albo nie wie, choć powinien wiedzieć, że jakieś prawo mu nie przysługuje). Jeżeli zatem w opisanym przypadku firma będąca

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2007

Pełnomocnictwo do odrzucenia spadku

spadkobiercy nie odpowiadają za długi spadkowe, których wartość przekracza schedę spadkową. Reasumując, mogą Państwo przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas na mocy art. 1016 Kc, jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Rozwód w Anglii

Matrimonial Proceedings Act 1973) sądy mają jurysdykcję do orzekania o rozwodzie, nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą, jeżeli jedna ze stron małżeństwa: posiada miejsce pobytu (domicile) w Anglii i Walii w terminie rozpoczęcia postępowania; lub

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Uprawnieni do rekompensaty za mienie zabużańskie

nieruchomości poza granicami. Po moim ojcu (który też już nie żyje) chyba nie mogę wystąpić, ponieważ nie przyjechał on razem ze swoimi rodzicami (a moimi dziadkami) i rodzeństwem w ramach repatriacji w latach 50-ch do Polski. Pozostał na Litwie, a tym samym

Słowa kluczowe: mienie, rekompensata
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 października 2007

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Jestem żonaty lecz nie mieszkam z żoną. Wyrok sądowy utrzymał nasze małżeństwo ze względu na dobro dzieci. Chcę wybudować sobie dom za pieniądze moje i moich rodziców lecz nie chcę by żona miał coś do tego (prędzej czy później pewnie i tak się

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Obalenie domniemania ojcostwa

W trakcie trwania małżeństwa ze mną, moja żona zaszła w ciążę z innym mężczyzną. Mimo to zdecydowaliśmy się na pozostanie w związku oraz wychowanie dziecka jako naszego. Czy biologiczny ojciec dziecka może domagać się praw rodzicielskich i jakie

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Wymeldowanie z mieszkania

się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli obowiązku tego nie dopełni, wniosek taki może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Zasadniczo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz przedawnienie tego przestępstwa

kosztów postępowania. Zgodę na takie poddanie się odpowiedzialności wydaje sąd, po zapoznaniu się ze sprawą. Jednak to organ skarbowy prowadzący postępowanie przygotowawcze musi skierować taki wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia. Decyzja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu nieletnim

Organizuję imprezę, na której ze względu na jej charakter będą się znajdowały również osoby, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia. Rzecz będzie się działa w klubie, w którym znajduje się bar, który serwuje alkohole. Czy można taką

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 136  |  137  |  138  |  139  |  140 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.