Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

?

Z formalnego punktu widzenia sprawa przedstawia się tak, że zgodnie ze wszystkimi dokumentami właścicielami nieruchomości byli najpierw Pana ciotka a potem brat. Zgodnie z ogólną zasadą dziedziczenia ustawowego (nic Pan nie piszę, że był jakikolwiek

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Służebność przesyłu a prawo własności nieruchomości

uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych) i zgodnie ze zgłoszeniem do właściwego organu. Po zakończeniu budowy pracownicy zakładu gazowniczego dokonują jej odbioru technicznego. Aby zatem zmienić przebieg przyłącza, tak aby nie leżało ono na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Zabezpieczenie należności

poręczenie według prawa cywilnego i gwarancja uzyskana od następujących podmiotów: Skarbu Państwa, NBP, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, gwarancja lub poręczenie jednostki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2006

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

zapłacenia prowizji od dokonanej transakcji. Jest jednak małe, ale. Ze strony firmy umowę podpisała inna osoba, nie wymieniona w umowie z nazwiska. Na dole umowy widnieje tylko napis - z upoważnienia Pośredników Agent, pod którym widnieje podpis tej osoby

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego lokalu

się one bezwartościowe, a powstała szkoda jest skutkiem zawinienia po stronie Wynajmującego. Zatem podstawą do żądania naprawienia szkody jest art. 415 kc, który mów, że kto ze swej winy wyrządzi drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

. Zgodnie z ogólną regułą odpowiedzialności, ten który ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 kodeksu cywilnego). W celu pociągnięcia Pana do odpowiedzialności cywilnej na podstawie tego przepisu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

Jestem w trakcie trwania sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (alimenty, koszty wyprawki). Kwestia ojcostwa jest rozstrzygnięta poprzez badanie DNA potwierdzone 100%. Ponieważ przede mną rozprawa dotycząca spraw finansowych, ze

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Upublicznienie nagrania stanowić może naruszenie dóbr osobistych

idetyfikacji rozmówcy trudno mówić o naruszeniu dobra osobistego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., nr 16, poz. 93 ze zmianami). Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Egzekucja sądowa z renty

świadczenia? Proszę o szybką odpowiedź i pomoc.

Sprawa egzekucji ze świadczenia rentowego regulowana jest w art. 139 - 141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ustawa). Zgodnie z tą ustawą w

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Obowiazek meldunkowy - wymeldowanie współwłaściciela mieszkania

organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek wymeldowania takiej osoby spoczywa na właścicielu nieruchomości, zarządcy itp. Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy - organ gminy wydaje na wniosek

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 grudnia 2006
« Poprzednia 1 … 133  |  134  |  135  |  136  |  137 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.