Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zachowek przechodzi na spadkobierców uprawnionego, jeżeli sami są uprawnieni do zachowku po spadkodawcy

. akt III CZP 101/88 stwierdził, że roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku, który nie zaspokoił go w związku ze śmiercią, przechodzi na dziedziczące po nim dzieci. Podobnie we wcześniejszym orzeczeniu Sąd Najwyższy wywiódł, że roszczenie z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

została nabyta w związku z działalnością gospodarczą, a zatem nie mają zastosowania w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony konsumentów związanych ze sprzedażą rzeczy. Czym innym jest także uprawnienie kupującego związane z udzieloną gwarancją rzeczy

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

. Aby oceniać czy zawarta przez Panią umowa może skorzystać ze skróconego określonego w tym przepisie dwuletniego okresu przedawnienia roszczeń, konieczna była by analiza umowy pod katem spełnienia wymogów określonych w tym przepisie

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Wycofanie kasacji

złożenia kasacji chciał prawnika z urzędu a nie adwokata, którego mieliśmy do tej pory ze względów także finansowych. Czy jak syn wycofa teraz tą kasację złożoną przez prawnika to można będzie to złożyć jeszcze raz?

Kodeks postępowania cywilnego nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2012

Odrzucenie spadku nie prowadzi do otrzymania spadku przez określonego spadkobiercę

druga syna, czy mogę tak postąpić?

Każdy ze spadkobierców może zrzec się spadku. Zrzeczenie (oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku) może nastąpić zgodnie z treścią art. 1015 § 1 K.c. (kodeksu cywilnego) w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

W razie zmiany prawa należy stosować zasadniczo nowe prawo

ostatecznej przed dniem wejścia w życie ustawy, w zakresie opłat za szczególne korzystanie z wód, z wyłączeniem opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków lub z a korzystanie ze stanowiących własność Skarbu Państwa urządzeń wodnych - stosuje się przepisy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

, należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Obyczaje te wymagają bowiem, aby autor, przenosząc autorskie prawa majątkowe, uzyskał w zamian stosowne świadczenie ze strony kontrahenta. Uzyskanie takiego świadczenia jest wysoce wątpliwe, gdy chodzi o

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Dobrowolne wpłaty na rachunek komornika nie wstrzymują czynności egzekucyjnych

ruchomości, wynagrodzenia ze pracę oraz rachunków bankowych. Organ egzekucyjny jakim jest komornik dokonuje czynności egzekucyjnych zgodnie z wnioskiem wierzyciela. W opisanym stanie faktycznym, w przypadku wszczęcia egzekucji na wniosek wierzyciela

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

?

W przypadku zarządzania nieruchomością wspólną odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 199 i nast. k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którymi w przypadku rozporządzania wspólną nieruchomością przez jednego ze współwłaścicieli zachodzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Kara za jazdę na gapę przedawnia się z upływem roku

przedawnienia przedmiotowego roszczenia, a tym samym może odmówić spełnienia świadczenia wskazanego w pozwie, z uwagi na to, ze upłynął okres przedawnienia. W takim przypadku wierzyciel nie będzie mógł dochodzić tej sprawy na drodze postępowania sądowego co nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2013
« Poprzednia 1 … 130  |  131  |  132  |  133  |  134 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.