Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ulga meldunkowa przy odpłatnym zbyciu nieruchomości

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Winni zatem Państwo wstrzymać się ze sprzedażą mieszkania do upływu okresu 12 miesięcy od jego nabycia, co uchroni Państwa od

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Obowiazek zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży mieszaknia

Czy utraci się bonifikatę, jeśli sprzeda się mieszkanie wykupione od miasta przed upływem 5 lat od dnia nabycia, a następnie całą kwotę (150.000 zł) uzyskaną ze sprzedaży przeznaczy się na zakup innego mieszkania (100.000 zł) i działki budowlanej

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Zakres odpowiedzialności dłużnika

dziadka i czy w związku z tym komornik ma wstęp do każdego pomieszczenia czy tylko do pokoju ojca?

Zasadniczo komornik może prowadzić egzekucję ze wszystkich rzeczy należących do dłużnika. Zgodnie z art. 814 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Nie można wymeldować osoby faktycznie przebywającej pod określonym adresem

wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli obowiązku tego nie dopełni, wniosek taki może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 kwietnia 2008

Komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika jeżeli są w jego posiadaniu

ze skargą na czynności komornika lub z powództwem przeciwegzekucyjnym, jeżeli komornik nie chciałby tych rzeczy zwolnić spod egzekucji, mimo wykazania się prawem własności do tych przedmiotów. Na koniec można dodać, że jeżeli ma Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Domniemanie ojcostwa można obalić jedynie przed sądem

jego dziecko, ale akceptuje tą sytuację. Wie jak pragnęłam dziecka (od wielu lat nie mogłam zajść w ciążę). Mąż chce być ojcem tego dziecka. Nie interesuje go kto jest biologicznym ojcem. Chce być ze mną, bo nie jest w stanie sam funkcjonować. Ja chcę

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Założenie księgi wieczystej - niezbędne dokumenty

umocowane ze strony urzędu, z którego będzie wynikać, że nieruchomość była własnością Pani babci. Ponadto, do wniosku o założenie księgi wieczystej powinny być dołączone dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości. Dane dotyczące nieruchomości

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2008

Nieuzasadnione wezwanie policji stanowi wykroczenie

osobami w podeszłym wieku. Czy mogę wnieść zgłoszenie o wykroczeniu złośliwego niepokojenia lub zakłócania spokoju publicznego albo wprowadzeniu celowym w błąd policje?

Zgodnie z art. 66 § 1 k.w. (kodeksu wykroczeń), osoba, która ze złośliwości

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 października 2008

Uprawnienia w przypadku naruszenia dóbr osobistych

odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Możliwe jest także zawarcie ugody ze sprawcą (postępowanie cywilne), na

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2008

Zmiana powództwa podczas trwania procesu sądowego jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami

Mama została zarażona chorobą od zwierzęcą – brucelozą. Domaga sie odszkodowania za zarażenie. Na pozwie napisana jest suma 40.000 złotych. Wydaje mi się ta suma zbyt niska za zarażenie, gdyż taka choroba jest mało uleczalna. ZUS uznał ze mama ma

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 128  |  129  |  130  |  131  |  132 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.