Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

z treścią przepisu art. 8 ust. 1 I 2a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) jest uważana zarówno osoba pozostają w stosunku pracy jaki i osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Zwrot kosztów dokształcania przez pracownika, w przypadku rozwiązania umowy o pracę

zawodowych, z tym ze na 3 lata. Mam na oku lepszą pracę ale nie wiem, czy składając wypowiedzenie będę zmuszony opłacić kwotę kursu?

Kwestie związane z dokształcaniem pracowników reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie

rozwiązania umowy objęty jest zgodną wolą stron, lecz także strony uzgadniają inne okoliczności wiążące się z ustaniem stosunku pracy, przede wszystkim termin jego ustania i to w sposób odmienny od unormowanego KP. Strony mogą więc rozwiązać umowę o pracę za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze podstawą czynności pracodawcy zmieniającej treść stosunku pracy jest art. 42 Kodeksu pracy w związku z art. 91 c ust. 1 Karty Nauczyciela. Dlatego też mimo Pani zgody w/w przepisy nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego. Zatem w opisanym stanie faktycznym, prawdopodobnie nie zachodzą przesłanki do przyznania lokalu socjalnego

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ciąży

pracę (art. 42 Kodeksu pracy), jak również rozciąga się na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Jednakże wypowiedzenie zmieniające akceptowane przez pracownika nie powoduje rozwiązania stosunku pracy, dlatego obowiązujące przepisy prawa pracy

Słowa kluczowe: wypowiedzenie zmieniające
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 listopada 2007

Premia regulaminowa w umowie o pracę

(dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. Przepis ten określa zasady jakimi należy się kierować przy ustalaniu wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jak wynika z jego treści, pracownikowi może być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Alimenty od osoby nie posiadającej pracy

alimentów. Przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego, nawet gdy jest Pan całkowicie bez pracy, sąd mógł zasądzić alimenty w tej wysokości. Wynika to m. in. z orzeczenia Sądu Najwyższego - Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zawsze

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy

Ta sama osoba fizyczna jest właścicielem 3 różnych firm, o różnych nazwach i różnych statutach. Ja jestem zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w dwóch jego firmach i to on podpisał ze mną te dwie umowy. Pytanie: czy ja mam

Słowa kluczowe: pracodawca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Skutki odmowy przyjęcia pracy przez bezrobotnego

Jestem zarejestrowana od około 4 lat jako bezrobotna. Nie jestem nigdzie zadłużona, ze szkoły otrzymuję stypendium socjalne w wys. ok. 900 zł plus zasiłek rodzinny w urzędzie miasta. Posiadam tytuł inżyniera w zakresie informatyki. W moim rejonie

Słowa kluczowe: bezrobotny
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2007
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.