Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie dopełnienie w terminie obowiazku zgłoszenia do urzędu

od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), uchylonym z dniem 1 stycznia 2009 roku, 14-dniowy termin był terminem prawa materialnego, niepodlegającym przedłużeniu ani przywróceniu przez organ podatkowy. Termin z ust. 21 art. 21

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

współkredytobiorców określa umowa. Zasadniczo dla wierzyciela jakim jest bank, zwolnienie kredytobiorców ze zobowiązania solidarnego nie jest korzystne, albowiem w przypadku gdy kredyt nie jest spłacany może on żądać od każdego ze współkredytobiorców spłaty jako

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Przedsiębiorca także może powołać się na uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi, ale na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

W połowie ubiegłego roku zakupiłem prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, ekspres do kawy w jednym ze sklepów. W lutym pojawiła się usterka, oddałem więc ekspres do naprawy. Z naprawy wrócił do mnie sprawny ale bez informacji co było

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Co do zasady do przedawnienie roszczeń wynikających ze świadczenia usług

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Z tego też powodu winien Pan wnieść sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdyż nie ma pewności czy pozew

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Dokumenty niezbędne do dokonania darowizny nieruchomości

właściwego ze względu na położenie nieruchomości starostwa powiatowego, gdzie w Wydziale Ewidencji Nieruchomości może Pan uzyskać informację o nr działki, wyszukanie takie może się odbyć po nazwisku właściciela nieruchomości. Aby uzyskać taką informację

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2011

Małżonek nie ma prawa dowolnego dysponowania skłądnikami majątku wspólnego małżonków

daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Ponadto w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli jednak szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Eksmisja następuje do pomieszczenia tymczasowego

pomieszczeniem tymczasowym , prawomocne orzeczenie eksmisyjne, w którym dłużnikowi nie przyznano prawa do lokalu socjalnego , nie może zostać wykonane. Ze względu na to, że art. 1046 § 4 k.p.c. nie przewiduje żadnych wyjątków, nie są również egzekwowane wyroki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2011

Nie kazda nieruchomość nadaje się na działalność gospodarczą

. 140 k.c. (kodeksu cywilnego) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Przepis ten opisujący istotę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2012
« Poprzednia 1 … 122  |  123  |  124  |  125  |  126 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.