Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie

umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków; spłaty zadłużenia z tytułu

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 września 2008

Można żądać alimentów także od najbliższej rodziny zobowiazanego do alimentacji

Mój brat rozwiódł się ze swoją żoną. Mają dziecko, i jak to zazwyczaj bywa w takiej sytuacji, zaczyna sie wojna o pieniądze. Była żona brata grozi całej rodzinie, że jeżeli nie dostanie pieniędzy jakich chce, to dobierze się do naszych kont

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 listopada 2008

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie morskim

Na koniec października zaplanowałam przejazd promem. Okazało się, ze nie możemy zostać wpuszczeni na prom, bo gdyż pies jaki z nami podróżuje nie ma dwóch szczepień, które powinny być wykonane. Gdy chcieliśmy przesunąć rezerwację na dzień następny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Rada szkoły a rada rodziców to odrębne instytucje działające w szkole lub placówce oświatowej

Jestem członkiem rady rodziców w jednej ze szkół. W ubiegłym roku poprzednia rada rodziców złożyła na ręce kierownictwa szkoły podanie o utworzenie rady szkoły. Kierownictwo działało na zwłokę i rada szkoły nie powstała. W listopadzie ub. roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Złożenie wniosku do protokołu nie uchyla obowiązku sporządzenia oświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku osoby fizycznej, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może ona złożyć wniosek

Słowa kluczowe: koszty, koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami

mają takie same prawa i mogą rozporządzać swobodnie rzeczami wchodzącymi w skład tego majątku. Były małżonek nie może ograniczać prawa do dysponowania rzeczami wchodzącymi w skład majątku wspólnego drugiemu ze współmałżonków. Działanie opisane w stanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2009

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

współmałżonek jestem w jakiś sposób odpowiedzialny za te zobowiązania? Czy powinienem podpisać z żoną rozdzielność majątkową?

Odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez jednego ze współmałżonków reguluje przepis art. 41 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010

Rozwiazanie spółki jawnej może nastąpić zgodnie z umową spółki

nastąpić jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony. Wówczas każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej, albo pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia. Przepis ten nie zawiera Przepisy nie zawierają zatem wymogu wpisania przez pacjenta imienia i nazwiska osoby, która jest upoważniona do uzyskiwania

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 czerwca 2010

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 121  |  122  |  123  |  124  |  125 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.