Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kontynuowanie nauki a obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego dziecka

I CKN 1104/98, jeżeli dorosłe dziecko ma wyuczony zawód i możliwość pracy oraz chce dalej kontynuować naukę, rodzice obowiązani są łożyć na jego utrzymanie w miarę swoich materialnych możliwości. Reasumując, jeżeli w opisanym stanie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2010

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się dziedziczenia

byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Gwarancja i rękojmia za wady w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

określa prawa i obowiazku zwiazane ze sprzedażą dokonaną na rzecz konsumenta. Zgodnie z art. 22(1) k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2006

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

(własnościowe prawo spółdzielcze). Jednocześnie siostra zamieszkuje cały czas w lokalu bez tytułu prawnego, ma wyrok eksmisyjny i jest na liście w gminie oczekujących na lokal socjalny(jest oficjalnie bezrobotna). Rzeczą oczywistą jest, ze nikt nie kupi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 grudnia 2006

Ustalenie ojcostwa i obowiązek alimentacyjny

cywilnego), albo do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie w sprawach ze stosunków miedzy rodzicami i dziećmi jest postępowaniem odrębnym, co oznacza, że rozprawa może odbyć się

Słowa kluczowe: alimenty, ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Autorskie prawa majatkowe do utworu literackiego

literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu, wpłaty wynoszącej od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Rozporządzenie testamentowe - zapis

rozmowach ojca z siostrą, czy też dowodzących jakiś spłat. Dzisiaj jest szansa na sprzedaż części ziemi i siostra przypomniała nam o zapisie i ma oczywiście roszczenia do tych potencjalnych pieniędzy ze sprzedaży. Po drugiej stronie jest dom zapisany przez

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Jak odliczyć ulgę odsetkową

. Odliczeniu nie podlegają odsetki od kredytów: udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, mające na celu budowę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2007

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

jakichkolwiek zaległościach, nie otrzymywałem żadnej informacji od jakiej kolwiek instytucji. A o zajęciu konta dowiedziałem się w momencie chęci wypłacenia pieniążków ze swojego rachunku. W między czasie zmieniłem miejsce zamieszkania. Co mogę zrobić w takim

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Egzekucja udziału w nieruchomości wspólnej

nie dokonała podziału nieruchomości, albowiem musiałaby mieć formę aktu notarialnego. Po dokonaniu umownego podziału nieruchomości (w formie aktu notarialnego) zniesiona by była współwłasność i każdy ze współwłaścicieli stałby się pełnoprawnym

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 119  |  120  |  121  |  122  |  123 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.