Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych… (ZUS)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak powinien brzmieć powód wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

być oceniana z uwzględnieniem słusznych interesów pracodawcy i cech osobistych pracownika związanych ze stosunkiem pracy, przy czym decydujące znaczenie dla uznania prawa pracodawcy do rozwiązania lub zmiany treści stosunku pracy ma rodzaj i ciężar

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Zasiłek macierzyński kobiety prowadzącej działalność gospodarczą

kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 lipca 2012

Umowa dożywocia a pozbawienie prawa do zachowku

. 198 kc - każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Na podstawie zawartej umowy w formie aktu notarialnego jako współwłaściciel nieruchomości, w takim stosunku w jakim współwłasność posiadają Pani

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2008

Obowiązek prowadzenie ksiąg rachunkowych

do roku 2006 będę musiała wejść w pełną księgowość. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji żeby uniknąć pełnej księgowości?

W omawianej sytuacji przychód z tytułu wykonanej usługi nastąpił w grudniu, natomiast mimo, że faktura wystawiona została

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 stycznia 2007

Opodatkowanie zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

sprzedaży działki lub jej części (już po przekształceniu jej w działkę budowlaną) będę musiał zapłacić jakieś dodatkowe podatki opłaty?

Kwestie związane ze zamianami przeznaczenia nieruchomości gruntowej określa ustawa z dnia 27 marca 2003 roku, o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego

wynagrodzeniem urlopowym, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem: 1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 2

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 października 2010

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a więc od daty, w której roszczenie powinno być spełnione. Przykładowo dla wynagrodzenia za pracę datą wymagalności jest ustalony termin jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Zakaz zatrudniania członków rodziny w samorządach

marca 1990 roku o pracownikach samorządowych - Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli - nie mogą być zatrudnieni u

Słowa kluczowe: pracownik samorządowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

/06 skoro ustawodawca w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1992 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2000 Nr 114, poz. 176 ze zm.) nie mówi o wynagrodzeniu za pracę małżonka, lecz o wartości pracy, która nie stanowi kosztu

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

Od 9 kwietnia przebywam na urlopie wychowawczym (samotnie wychowuje 10-miesiecznego synka), do 8 kwietnia pracowałam. W dniu 6 kwietnia b. roku złożyłam do MOPS wszelkie wymagane dokumenty, w celu przyznania mi zasiłku wychowawczego wraz ze

Słowa kluczowe: opieka społeczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.