Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dokonując wykładni umowy należy badać jaki był zamiar stron umowy

odpowiedniej wykładni zapisów umowy. Zgodnie z art. 65 § 1 K.c. (kodeksu cywilnego) oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Ponadto w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 21 października 2013

Zobowiązanie się do spłaty długu podczas rozprawy jest wiążące

słowa, które wpisane zostało do protokołu przez sąd. Teraz była żona domaga się spłaty kredytów tylko przeze mnie. Dodam, ze w wyroku rozwodowym nie ma o tym mowy. Czy muszę te kredyty sam?

Poprzez to oświadczenie zawarł Pan porozumienie z byłą żoną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Zmiana firmy nie stanowi zamiany umowy

zawartej umowy ubezpieczenia na życie ze składką regularną Nordea Strateg. Tym samym nie może Pani obecnie powołać się na zmiany warunków umowy i żądać jej przedterminowego rozwiązania. Rozwiązanie tej umowy w chwili obecnej może nastąpić jedynie na

Słowa kluczowe: firma, Nordea, PKO, przejęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Współwłaściciel chcący dokonać rozbudowy nieruchomosci musi uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli lub sądu

chodzi o zniesienie współwłasności nieruchomości, to na podstawie art. 210 k.c. (kodeksu cywilnego), każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Ponadto każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2010

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

. Zasadniczo więc jeśli w filmie wykorzystywane są znaki towarowe to nagrywający film powinien uzyskać zgodę osoby uprawnionej ze znaku towarowego, gdyż z niego po prostu korzysta. Jednakże stwierdzić należy, że prawo własności przemysłowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

Dnia 19-04-2006 roku wygrałem sprawę sądową z pracodawcą w Sądzie Pracy o wypłacenie zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Sąd wydał wyrok zaoczny z rygorem natychmiastowej wykonalności. Proszę doradzić mi jak dalej mam pokierować tę sprawę

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Prawo kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

jest Rada Nadzorcza, umowa spółki może wyłączyć lub ograniczyć (ale nie musi) indywidualną kontrolę wspólników, o której mowa powyżej. Wówczas nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Rada. O sposobie pracy Rady Nadzorczej decyduje regulamin

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Fikcyjny prezes - odpowiedzialność członka zarządu

wypowiedzenia jej przez członka zarządu, różnice mogą jedynie występować na gruncie okresu wypowiedzenia oraz innych kwestii np. wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, świadczenia pracy itp. Jeżeli statut przewiduje kadencję członka zarządu 3 letnią, to po tym

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Rozwód i podział majątku

wyciąga ode mnie pieniądze na picie. Zamierzam się rozwieść, ponieważ wiem, że nie zamierza on pójść do pracy i przejąć obowiązków utrzymania rodziny, jak również to, że pije i przepija wspólne pieniądze ciężko przeze mnie zarobione. Czy w takiej sytuacji

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2007

Ubezwłasnowolnienie osoby nadużywającej alkoholu

od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. O obowiązku poddania się leczeniu

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 116  |  117  |  118  |  119  |  120 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.