Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci po ukończeniu 65 roku życia

przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron, a także tryb i warunki wypowiedzenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość. Reasumując winna Pani zapoznać się szczegółowo z zawartą umową oraz OWU. Jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Niezawisłość sądu w ocenie zebranego materiału dowodowego

Obrazę których przepisów dopuszcza się sąd w postępowaniu cywilnym, jeżeli wydał wyrok bez ustalenia stanu faktycznego lub oparł swój wyrok na argumentach sprzecznych ze stanem faktycznym (wykazanym w dowodach dokumentowych)?

Niezawisłość

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Rękojmia rzeczy jest innym uprawnieniem niż gwarancja

sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Zmiana orzeczenia rozwodowego po jego uprawomocnieniu

, z tym zastrzeżeniem, że niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

, gdy strona ze swojej winy nie wniosła środka zaskarżenia w terminie. Za brak winy w niedokonaniu w terminie czynności procesowej przyjmuje się wówczas, gdy wystąpiły przeszkody niezależne od strony. Zgodnie z art. 169 § 3 k.p.c. równocześnie z

Słowa kluczowe: sprzeciw, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2008

Obniżenie alimentów z uwagi na przebywanie dziecka u zobowiązanego

Alimenty są zasądzone na dzieci, które są ze mną, ale nie ograniczam kontaktów i często jedno dzieci nocuje u matki. Czy może matka żądać pomniejszania alimentów o procent czasu w którym ma dzieci?

Alimenty co do zasady są związane z kosztami

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2008

Drobne darowizny nie są doliczane do spadku dla obliczenia zachowku

pojęciem ze słownika języka polskiego, słowo drobne oznacza - mający niewielką wartość pieniężną, mało ważny, nieistotny, błahy. Reasumując, w opisanej sprawie naszym zdaniem, otrzymywane miesięczne kieszonkowe w wysokości 100 – 200 zł, stanowi

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Należności wobec ZUS z tytułu składek przedawniają się z upływem lat 10

Mam pytanie dot. przedawnienia zobowiązania ze składek ZUS. Do stycznia 2005 roku byłem wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka ta nie uregulowała zaległości w składkach ZUS za lata 2003-2004. Czy w związku z art. 115 i 118 Ordynacji Podatkowej Zakład

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Nieruchomość nabyta przed ślubem stanowi majątek osobisty małżonka

majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Żądając zwrotu świadczenia pienieznego można żądać także odsetek i naprawienia szkody

odsetek za czas opóźnienia. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009
« Poprzednia 1 … 114  |  115  |  116  |  117  |  118 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.