Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo ojca do kontaktów z dzieckiem

spędzania z dzieckiem wakacji (np. 1 miesiąc w okresie letnim). Konkretne orzeczenie sąd wydaje po zapoznaniu się ze sprawą, przy czym dla sądu opiekuńczego zawsze najważniejszą rzeczą jest dobro dziecka. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2007

Testament ustny jako szczególna forma testamentu

świadków. Prawo nie określa jacy mają to być świadkowie, mogą zatem to być zarówno członkowie rodziny jak i osoby obce. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Zwrot kosztów remontu domu małżonka po rozwodzie

przynoszące dochód. Każdy z małżonków może także żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Zmiana nazwiska

nazwiska, w szczególności jest to uzasadnione ważnymi względami (nie wymienionymi w ustawie). Wniosek należy wnieść do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy (Pani syna). Wniosek wydawany jest w

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

licytacja może dojść do skutku? Jaka jest opłata sądowa do kwoty 3.000 zł.

Wraz ze złożem powództwa egzekucyjnego mógł Pan w tym powództwie żądać zabezpieczenia, na podstawie art. 7301 § 1 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego) - Udzielenia zabezpieczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Prawo do znaleźnego

)?

Oczywiście nie zakupiła Pani lokalu z zawartością. W tym przypadku mamy do czynienia ze znalezieniem rzeczy. Kwestia ta uregulowana jest w art. 186 Kc (Kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Premia gwarancyjna na książeczce mieszkaniowej

wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. przysługuje refundacja ze środków budżetu państwa wypłaconych premii gwarancyjnych od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe. Czyli

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2007

Współudział wkładu mieszkaniowego stanowi także część masy spadkowej

Mój ojciec ma przydział na mieszkanie spółdzielcze, wystawione jest tylko na niego. Matka moja zmarła 10 lat temu. W lipcu ojciec wystąpił do spółdzielni z wnioskiem o wykup mieszkania. Odmówiono mu ze względu na brak sądownie przeprowadzonego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Przejęcie długów spadkowych

W 2000roku zmarł mój brat .Bratowa wraz z dziećmi odrzuciła spadek, ponieważ w sytuacji brata spadkiem był niespłacony kredyt. Ponieważ ze swojej niewiedzy nie dokonałam w odpowiednim czasie odrzucenia spadku wyrokiem sądu w 2003 roku przyjęłam

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2008

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Od kwietnia 2007 roku jestem na emeryturze wojskowej. Z dniem przejścia do rezerwy posiadałem 96 dni urlopu. Odebranie ich w czasie służby następowało w miarę systematycznie, ale było ich tak wiele, że ze względu na niewielką obsadę personelu

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2008
« Poprzednia 1 … 113  |  114  |  115  |  116  |  117 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.