Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w razie braku zwrotu zapłaconej ceny w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży

sklepy internetowe. Jeżeli nadal nie będzie żadnego kontaktu ze sklepem, można złożyć w dowolnej jednostce policji, ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa. Zgodnie z art. 286 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która w celu

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2008

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze po rozwodzie

pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej. Powstanie rozdzielności majątkowej nie powoduje jednakże samego podziału majątku wspólnego małżonków. Sąd także w wyroku rozwodowym może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, gdy w chwili wydania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2008

Wymagalność należności wynikającej z ugody

wypowiedzeniu ugody (przez którąkolwiek ze stron), cała należność objęta ugodą staje się wymagalna z chwilą, gdy upłynie okres wypowiedzenia. Jeżeli zatem ugoda nie była wymagalna (nie nadszedł termin zapłaty), Pani brat wypowiadając ugodę spowodował, że

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

rozwodzić). Poza tym co ze sprawami związanymi ze spółdzielnią mieszkaniową (jest to mieszkanie własnościowo-spółdzielcze) Obydwoje nie są członkami spółdzielni.

Zgodnie z art. 31 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z chwilą zawarcia małżeństwa

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Odpowiedzialność za kradzież pojazdu z parkingu strzeeżonego

Skradziono mi skuter z parkingu strzeżonego. Parking był ubezpieczony ale ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, ze względu na nie dostarczenie przez właściciela parkingu koniecznych dokumentów. Jaki pozew lub wniosek do sądu należy wnieść

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

odpowiedzialności, to wtedy ocenia się to jako opóźnienie (art. 476 zdanie 2 k.c.). Zgodnie z art. 477 § 1 k.c. w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jak słusznie

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

zaciągnięty na jego kupno w 80% został spłacony z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży mieszkania pochodzącego z mojego majątku odrębnego. Proszę o odpowiedź czy dom można uznać jako mój majątek odrębny z uwagi na nabycie go ze środków pochodzących z mojego

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu nie zwalnia od jego spłaty

spłacić kredyt (bank wypowiedział mi umowę kredytową) i deweloper nie chce wypłacić pieniędzy, czy dokonana cesja w jakiś sposób zwalnia mnie całkowicie lub częściowy ze spłaty zadłużenia w banku?

Niestety ustanowiona cesja w żaden sposób nie zwalnia

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Odszkodowanie od developera za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w zwrocie należnych środków

poniósł z tego tytułu. Podstawą odpowiedzialności w tym przypadku będzie art. 477 § 1 k.c., w myśl którego, w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. W wypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Nie można żądać zapłaty od dłużnika przed terminem spełnienia świadczenia

ustalonego w umowie rozwiązującej, przysługiwać będą Panu wszelkie uprawnienia związane ze zwłoką dłużnika. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

Słowa kluczowe: wierzytelność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 107  |  108  |  109  |  110  |  111 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.