Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Użytkownik wieczysty nieruchomości nie jest jej właścicielem

Moja firma chce zakupić nieruchomość, w której skład wchodzi grunt wraz ze stojącym na nim budynkiem magazynowym. Dowiedziałem się, że nie jest on przedmiotem własności, a użytkowania wieczystego. Czy dokonując zakupu staniemy się właścicielem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

rozwieść, jednak okazało się, że żona ma dość duże zaległości względem urzędów państwowych. Czy ja również odpowiadam ze te zaległości? Jak w związku z tym przeprowadzić sprawę rozwodową? Co z podziałem majątku, a w szczególności mieszkania, na które mamy

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Wynagrodzenie za dzieło powinno zostać wypłacone jeżeli dzieło zostało wykonane

w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. Jednakże

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lutego 2009

Brak współdziałania inwestora przy realizacji umowy o roboty budowlane

sprawę do sądu (dodam, ze zapłata za wykonane prace następowały etapami i nie nastąpiło całkowite rozliczenie). Ja ze swej strony wysłałem pismo z odmową zapłaty takiej kwoty i zaproponowałem kwotę 5.000 zł, lecz odpowiedzi nie dostałem. Co mam w takiej

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

koniec warto zaznaczyć, że do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, jednakże mimo ograniczenia odpowiedzialności do określonej masy majątkowej, jest to jednak odpowiedzialność majątkowa osobista (a

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

spółdzielnia mieszkaniowa może dokonać montażu podzielników ciepła, nie koniecznie uzyskując od członka spółdzielni zgodę na takie rozliczenie. Oczywistym jest, iż koszty zużycia energii cieplnej z roku na rok rosną, gdyż wiąże się to ze wzrostem ceny

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Kiedy nakłady na przedmiot najmu są konieczne a kiedy użyteczne?

356/82, który zachował nadal aktualność, stwierdza, że należy uznać za niedopuszczalne przydzielenie pomieszczenia, które nie nadaje się do zamieszkania ze względu na stan techniczny nawet, gdy uprawniony zobowiąże się do przeprowadzenia remontu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Najem lokalu wchodzącego w skład wspólnej nieruchomości wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

współwłaścicielem, jest zaznaczone tylko kto i w jakiej części zamieszkuje. Problem polega na tym, iż jeden ze współwłaścicieli wyprowadził się i wynajął swój dotychczas zajmowany lokal osobie trzeciej, bez jakiegokolwiek uprzedzenia. Czy miał do tego prawo, nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

czasie może wypowiedzieć umowę takiego rachunku ze skutkiem dla pozostałych posiadaczy. Zgodnie z treścią art. 727 k.c. b ank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

Firma rozwiązała ze mną umowę i domaga się zapłaty kary umownej kilkunastu tysięcy. Do rozwiązania umowy przyczyniły się moje zadłużenie i zbyt wysokie koszty, które powodowały problemy z płynnością. Nie pomogły prośby o przedłużenie umowy do końca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012
« Poprzednia 1 … 104  |  105  |  106  |  107  |  108 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.