Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

trwa nadal pomimo prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie wspólnika ze spółki, określa art. 64 § 1 k.s.h. zgodnie, z którym pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Spłata kredytu hipotecznego może skutkować obowiązkiem zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

Sprzedałem mieszkanie zakupione od gminy z bonifikatą. Pieniądze przeznaczyłem na zakup dwóch nowych lokali, przy czym jeden z nich zakupiłem przed sprzedażą, ale z pieniędzy ze sprzedaży spłaciłem kredyt hipoteczny jaki zaciągnąłem na zakup tego

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2010

Zamiana mieszkania wykupionego od gminy

Jestem wraz z żoną właścicielami mieszkania na zakup, którego przeznaczyłem środki własne pochodzące ze spadku. Obecnie zamieszkujemy w innym lokalu mieszkalnym, który stanowi mieszkanie wykupione od gminy. Mieszkanie to zostało wykupione przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2012

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

konsumenta przy dokonywaniu sprzedaży rzeczy ruchomej określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 4 tej ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

. Prawo do rękojmi określone zostało w przepisie art. 556 § 1 k.c. Przepis ten określa, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Uznanie wyroku rozwodowego w Wielkiej Brytanii

; oraz b) w odpowiednim terminie (czyli terminie rozpoczęcia postępowania mającego na celu uzyskanie rozwodu) jedna ze stron małżeństwa  miała stałe miejsce zamieszkania w państwie, w którym uzyskany został rozwód, unieważnienie lub separacja

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2012

Postępowanie spadkowe a koszty działu spadku

połowie – jeśli nie ma innych spadkobierców prócz Pana taty i ciotki. Natomiast Pana tata może jednocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku – jeśli będzie taka jego wola – przeprowadzić dział spadku / ze zniesieniem współwłasności

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Zwrot zaliczki w związku z rozwiązaniem umowy

. W opisanym jednak przez Pana przypadku mamy raczej do czynienia ze złożeniem oferty oraz jej przyjęciem. W tym przypadku można mówić, że została zawarta umowa w formie pisemnej. Zgodnie z art. 78 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) - Do zachowania

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2006

Pozwanie niewłaściwej strony

prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna). Wstąpienie swe do sprawy interwenient uboczny powinien

Słowa kluczowe: interwenient, przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Odległość od granicy zwróconej do niej ściany budynku z otworami okiennymi

zachowanie odległości 4 lub 3 m, ze względu na rozmiary działki. Jeżeli na sąsiedniej działce: w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009
« Poprzednia 1 … 102  |  103  |  104  |  105  |  106 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.