Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasiedzenie miedzy stanowiącej część nieruchomości

Mój ojciec w latach 70 tych stał się właścicielem nieruchomości gruntowej na podstawie orzeczenia sądu. Roszczenie w stosunku do tej nieruchomości wnosił jego brat, który obecnie nie żyje. Od tego orzeczenia nieruchomość jest cały czas dzierżawiona

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Wykup nieruchomości w przypadku wybudowania budynku na cudzym gruncie

wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Sposób liczenia głosów na zgromadzeniu wspólników

w trakcie głosowania opuści salę na której odbywa się zgromadzenie wspólników, wówczas jego głosy nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu bezwzględnej większości. Takie działanie wspólnika powoduje zupełną zmianę w liczeniu głosów w stosunku do

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 czerwca 2011

Mediacja jest możliwa w każdej sprawie cywilnej

w stosunku do dziecka. Pozostawienie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej zostaje uzależnione od przedstawienia przez nich porozumienia, co do zasad sprawowania wspólnej opieki, tj. „Planu Wychowawczego” czy „Planu Opieki Rodzicielskiej”. Takie

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

. Zgodnie z tym przepisem w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. Przepis ten umożliwia zatem osobie działającej w

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca tego przestępstwa podlega tylko grzywnie. Natomiast jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia takiego przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Podatek od darowizny mieszkania

podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu spadkowym

000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych. Czyli postępowanie o dział spadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2007

Najpierw dział spadku, potem darowizna

spadek w postaci nieruchomości, którego nie mogę sprzedać w ciągu 5 lat, co oznacza, ze mam zamieszkać w tym domu. Czy gdybyśmy chcieli sprzedać cały dom, to ja zapłacę podatek? W dokumentach siostry znalazłem dwie umowy, z których wynika ze moje siostry

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Winni zatem Państwo wstrzymać się ze sprzedażą mieszkania do upływu okresu 5 lat od jego nabycia, co uchroni Państwa od

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008
« Poprzednia 1 … 101  |  102  |  103  |  104  |  105 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.