Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwolnienie od kosztów sądowych

od kosztów sądowych, jest zawsze przypadkiem szczególnym. Uznaje się, że może ono nastąpić wyjątkowo, gdy tylko niezwłoczne wytoczenie powództwa zapewni ochronę praw strony ze względu na bliski termin, z upływem którego jej roszczenie wygaśnie lub

Słowa kluczowe: koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2009

Becikowe przysługuje jedynie w przypadku zamieszkiwaniu w kraju

rodzinny na dziecko. Podczas rocznego urlopu macierzyńskiego przebywaliśmy dosyć często w Polsce. Moje pytanie dotyczy tzw. becikowego. Czy należy mi się ono w Polsce?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku, o

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 maja 2008

Odpowiedzialność za długi męża powstałe przed zawarciem związku małżeńskiego

Mąż prowadząc działalność gospodarczą (lombard) otrzymał kwotę na cele lombardowe od osoby trzeciej , pieniądze te zostały przekazane osobie pożyczającej, która nie wywiązała sie ze spłaty pomimo wyroku sądu. Osoba, która przekazała mężowi kwotę

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2008

Przyznanie lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z mieszkania

lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2008

Sprzedawca ma obowiązek uwzględnić reklamację, jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

mogę zrobić, żeby zdemontować tą instalację i uzyskać zwrot pieniędzy?

Zgodnie z art. 555 k. c. (kodeksu cywilnego) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Eksmisja byłego małżonka po rozwodzie z mieszkania

takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Przepisu powyższego nie stosuje się do wypadków, w których powodem

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Tylko małżonkowie i to po spełnieniu pewnych warunków mogą wspólnie rozliczać się przed fiskusem

uwagę zasługuje odległość, mieszkamy od siebie 250 km, ale bywamy ze sobą często albo w moim domu, albo w mieszkaniu partnera. Pragnę również dodać, że mój partner jest rencistą z orzeczoną na stałe II grupą, a dodatkowo pracuje w niepełnym wymiarze (na

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Odpowiedzialność dzieci pozamałżeńskich za długi rodziców

Czy dziecko pozamałżeńskie, noszące nazwisko ojca, odpowiada za jego długi na równi z dziećmi ze związku małżeńskiego?

Z puktu widzenia prawnego nie ma znaczenia czy dzieci pochodzą ze związku małżeńskiego, czy też spoza takiego związku

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2009

Żona dziedziczy po mężu z mocy prawa

. Oznacza to, że gdyby spadkodawca miał więcej dzieci (np. pięcioro, to każde z dzieci będzie dziedziczyć po równo, a małzonek spadkodawcy będzie dziedziczyć w ¼ części). W opisanym stanie, każdy ze spadkobierców dziedziczy w całym majątku spadkowym w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2009

Częściowa zapłata przy umowie o dzieło

wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część dzieła z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Ten przepis znajduje zastosowanie w przypadku ustalenia, że dzieło ma być oddawane częściami , a jednocześnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2011
« Poprzednia 1 … 98  |  99  |  100  |  101  |  102 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.