Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzestępstwa skarbowe
 
Wyszukiwana fraza:

przestępstwa skarbowe

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 14 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz przedawnienie tego przestępstwa

odpowiedzialności, kary itd. Czy istnieje możliwość układu z US ? Po ilu latach następuje przedawnienie?

Kwestie odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe reguluje ustawa z dnia 10 września 1999 roku, kodeks karny skarbowy (kks). Zgodnie z art. 44 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Przedawnienie roszczeń podatkowych a postępowanie karne skarbowe

zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Ponadto na podstawie art. 70 § 7 pkt. 1 Ordynacji

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Ustanie karalności karno skarbowej

, poz. 930) przewidywała, że karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 3 - gdy przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą grzywny lub karą ograniczenia wolności, 2) 5 - gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

obu tym karom łącznie. Za przestępstwa skarbowe wymierza się grzywnę w stawkach dziennych w wymiarze od 10 do 720 (reguła), przy czym stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Możliwość przesłuchania w charakterze świadka za wykroczenie skarbowe

k.k.s. w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.), jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej. W zakresie przesłuchania świadka a także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lutego 2013

Czynności agencyjne w razie skazania za popełnienie przestępstwa

gospodarczemu, g) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, h) skarbowe. W tym katalogu przestępstwo z art. 229 kodeksu karnego nie zostało wymienione. Przestępstwo to jest przestępstwem przeciwko działalności instytucji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

przedawnienie tego czynu, to zgodnie z art. 44 § 1 kks, karalność takiego przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 lat – gdy czyn stanowił przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Skutki nie uiszczenia należnego podatku dochodowego

przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat (10 – gdy czyn stanowi

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Skazany na Karę grzywny jest ewidencjonowany w krajowym rejestrze karnym

. dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Zgodnie z art. 32 pkt. 1 kodeksu karnego, grzywna jest jedną z kar przewidzianych przez przepisy kodeksu karnego (innymi karami są kary (ograniczenie wolności, pozbawienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

współsprawstwo w popełnieniu przestępstwa. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno sprawstwo indywidualne jak również współsprawstwo podlega tej samej odpowiedzialności karnej, co wynika z treści art. 18 § 1 k.k. (kodeksu karnego) - odpowiada za sprawstwo nie tylko

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.