Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzepisów ust
 
Wyszukiwana fraza:

przepisów ust

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 254 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

mogę w rozliczeniu ująć jako koszty uzyskania przychodu i obniżyć w ten sposób kwotę dochodu?

Zgodnie obecnie obowiązującym brzmieniem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Utrata ulgi podatkowej

otwarcia (art. 925 k.c.). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem podlegającym przepisom prawa spadkowego . Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Wymeldowanie z mieszkania

reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa). Zgodnie z art. art. 15 ust. 1 ustawy, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Obowiązek lustracyjny

której Pan mówi. Przepisów ustawy nie można interpretować rozszerzająco, stąd jeżeli w obowiązującym brzmieniu nie ma wyszczególnionego w pkt. 4 stanowiska jakie Pan piastuje, naszym zdaniem nie ma Pan na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, do złożenia

Słowa kluczowe: lustracja
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Wymagania dla miejsc parkingowych

miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Właściciel nieruchomości sąsiedniej jest uczestnikiem postępowania w sprawie wydania pozwolenia budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz 690 ze zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 ze zm.) Prawo budowlane. Zgodnie z § 12 ust

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2009

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

z art. 6 ust. 2 pkt c Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, potwierdzonego w art. 47 ust. 1 Karty Praw Unii Europejskiej oraz ze standardów wyznaczonych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Na gruncie obowiązujących

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Użyczenie nieruchomości pomiędzy członkami najbliższej rodziny

razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zgodnie jednak z treścią art. 21 ust. 1 pkt. 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2010

Wynagrodzenie prokurenta

regulacji wewnętrznych lub przepisów KSH (np. w zakresie zaciągania zobowiązań przez zarząd). Zarówno uchwała może określać, ze prokurent otrzymuje stałe ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, jak również może ono być uzależnione od określonych parametrów (np

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie morskim

uzyskania wszelkich wymaganych prawem danego kraju dokumentów umożliwiających wwiezienie lub wywóz żywych zwierząt. Nie zastosowanie się przez klienta do przepisów prawa w tym zakresie, obciąża klienta. Możemy także powołać treść art. 4 ust. 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.