Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzepisów ust
 
Wyszukiwana fraza:

przepisów ust

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 254 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W przypadku osób , które nie ukończyły 18. roku życia (a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 roku życia) opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Przedawnienie roszczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznegp

przedawnienaiu?

Jak wynika z treści art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, do składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Samowola budowlana

strony organów administracyjnych?

Przepisy regulujące kwestie budowy zawarte zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1 prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 kwietnia 2007

Uprawnienia kuratora w likwidatora w spółdzielni

własność i inne prawa (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji). Doznaje ona uszczerbku, tylko gdyby majątek osoby prawnej był pozbawiony zarządu w ogóle albo gdyby cała jej działalność została oddana kuratorowi podlegającemu tylko nadzorowi sądu

Słowa kluczowe: kurator, likwidator
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

sądu jako pozwanego?

Co do zasady przed sądem odszkodowania można domagać się bądź na podstawie przepisów rozdziału 58 k.p.k. (art. 552 k.p.k. i nast.), bądź w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Mozna dokonać zamiany wykupionego mieszkania bez obowiazku zwrotu bonifikaty

mieszkaniowe. Zatem w świetle przepisów dopuszczalna jest zamiana bez obowiązku zwrotu bonifikaty, dokonana na podstawie art. 68 ust. 2 a pkt. 4 ustawy. W opisanym przypadku może jednak budzić kwestię ekwiwalentność dokonanej zamiany. Ustawa co

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Nagroda jubileuszowa należna jest tylko w jednym stosunku pracy pracownika samorządowego

stwierdza, że Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Jak wynika z treści § 8 ust. 2 Rozporządzenia, w razie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 maja 2010

Dobra reputacja w ustawie o transporcie drogowym

drogowego osób- taxi osobowe. Mianowicie czy będę spełniał wymóg dobrej reputacji art.5 ust.3 pkt.1 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 roku (Dz. U. nr 125 poz. 1371 z późn. zm.). Czy urząd miasta może uznać, że przestępstwo przyjęcia korzyści

Słowa kluczowe: transport drogowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 maja 2007

W przypadku przekazania działki gruntu pod drogę, właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania

podstawa prawna zrzeczenia się nieruchomości na rzecz gminy. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

ubezpieczeniowego do jego zatrudnienia. Szczegółowo kwestie agencji ubezpieczeniowych reguluje, ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w art. 13 ust. 1 pkt. 3, znajduje się obowiązek nałożony na

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.