Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzepisów ust
 
Wyszukiwana fraza:

przepisów ust

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 254 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie zobowiazań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi co do zasady lat 10

przedawnieniu po 5 latach?

W obecnym brzmieniu przepisów przedawnienie składek ubezpieczenia społecznego reguluje art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem należności z tytułu składek

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lutego 2010

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

to miejsce przy skreśleniu z listy członków, kiedy to osoba skreślona ma prawo odwołania się do Zebrania Walnego.

Zgodnie z treścią a rt. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach najwyższą władzą stowarzyszenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

jest wpisana do rejestru; numer identyfikacji podatkowej (NIP); wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Niezależnie od ww. przepisów obowiązek odpowiedniego oznaczenia pism wynika z treści art. 34 ust. 1 ustawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Jak odliczyć ulgę odsetkową

mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, udzielanych przez kasy mieszkaniowe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2007

Bezczynność organów administracyjnych nie stanowi samodzielnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie

Czy Sąd Rejonowy Wydział Grodzki, może odmówić rozpatrywania sprawy w prawidłowo zgłoszonym trybie - art.27 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, gdy przedmiotem jest skarga na naruszenie: § 8 ust. 1 Rozporządzenia Min. Sportu w

Słowa kluczowe: skarga, wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Pierwszeństwo w nabyciu wynajmowanego garażu

przepisów o prawie spółdzielczym w lipcu br. spółdzielnia nie jest przygotowana na sprzedaż garaży i na chwilę obecną dopóki wszelkie sprawy związane ze sprzedażą lokali się nie wykrystalizują takich sprzedaży nie będzie. Czy spółdzielnia może faktycznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2007

Obowiazek zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży mieszaknia

(50.000)?

Bonifikata udzielana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej ustawa). Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Założenie księgi wieczystej - niezbędne dokumenty

dokumentów. Zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia stwierdza, że do wniosku, o którym mowa w § 19, powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2008

Prawa wybieralności do organów rad gminy nie pozbawia ukaranie za popełnienie wykroczenia

, chyba że został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. Ponadto w myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy nie mają prawa

Słowa kluczowe: wybory
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2010

Okres urlopu na kontrakcie zagranicznym nie jest okresem składkowym

w czasie istnienia tych okresów przepisów wypłacone ekwiwalenty nie stanowiły podstawy wymiaru składki (odpowiednio § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie dostosowania niektórych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 grudnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.