Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzepisów ust
 
Wyszukiwana fraza:

przepisów ust

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 254 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wycięcie niechcianego drzewa

. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów: w lasach; owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Wóz Drzymały - budynek czy pojazd?

prawo? Czy jest to budynek i czy wymaga to pozwolenia na budowę?

Zgodnie z art. 3 ust. 5 prawa budowlanego obiekt taki będzie traktowany jako tymczasowy obiekt budowlany - jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 kwietnia 2007

Nie dopełnienie w terminie obowiazku zgłoszenia do urzędu

uzupełniania przepisów dotyczących ulg podatkowych w drodze wykładni celowościowej. Tylko sam ustawodawca ma swobodne prawo w kształtowaniu odstępstw tego rodzaju [1] . Jeżeli zatem ustawodawca przewidział określone obowiązki, od których spełnienia

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2010

Zakaz zatrudniania członków rodziny w samorządach

pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Z uwagi, że w ustawie brak definicji tych pojęć, ustawa odsyła w kwestiach nieuregulowanych do odpowiednich przepisów Kodeksu pracy (art. 31 ust. 1

Słowa kluczowe: pracownik samorządowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Podział nieruchomości

innym celu niż określony w art. 93 ust. 2a. Oznacza to w istocie, że ustawodawca wprowadził generalny zakaz podziału gruntów rolnych i leśnych na działki mniejsze niż 0,3 ha (z wyjątkiem sytuacji z art. 93 ust. 2a). Zgodnie z art. 92 ustawy, przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, określone w art. 23 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 3-6 oraz ust. 3-5 Karty nauczyciela. Z przepisów tych wynika ograniczenie w rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z nauczycielem, do przypadków

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

zameldowania w lokalu/domu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu/domu (art. 9 ust. 2b cyt. ustawy). Powinien Pan wezwać niechcianego lokatora, aby opuścił Pana dom np. z terminem na miesiąc naprzód na

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Darowizna w obrębie najbliższej rodziny

własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust.2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2007

Wykonywanie prawa zależnego przy tzw. dziełach towarzyszących

wynikającymi z tych przepisów, gdyż zazwyczaj program komputerowy zawiera elementy podlegające ochronie na podstawie tych przepisów. Odnosząc się jednak do ochrony programów komputerowych na gruncie Prawa autorskiego, to zgodnie z art. 74 ust. 2 Prawa

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

sądu o podziale majątku jest niepodważalne (tylko prokurator naczelny i rzecznik praw obywatelskich może podważyć to postanowienie). Jaka jest sytuacja faktyczna?

Jak wynika z treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.