Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzepisów ust
 
Wyszukiwana fraza:

przepisów ust

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 254 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

jedynie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 131, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Obowiązek ponoszenia kosztów przyłącza do sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu nieruchomości

. Na podstawie przedmiotowej ustawy, poszczególne gminy uchwalają regulaminy dostarczania wody w formie uchwały rady gminy (lub miasta), który szczegółowo określa te kwestie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

spółdzielni oraz regulaminie przepisów ustalających postępowanie przy udzielaniu zgody, jak i przy jej cofaniu na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu?

Artykuł 71 ustawy z dnia 7 listopada 1994 roku Prawo budowlane stanowi, że zmiana sposobu

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Najem lokalu mieszkalnego oraz zameldowanie lokatorów

rozpoczęcia najmu, pod rygorem niestosowania przepisów o najmie okazjonalnym do zawartej umowy. Umowa najmu okazjonalnego jest najkorzystniejszym sposobem zawarcia umowy najmu, o ile są spełnione warunki ustawowe. Umowa taka nie daje jednak możliwości

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Współwłaściciel chcący dokonać rozbudowy nieruchomosci musi uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli lub sądu

decydowania w tej sprawie. Zgoda ta stanowi niezbędną przesłankę prawa do dysponowania nieruchomością w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Zmiana brzmienia art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane wprowadzona ustawą z dnia 27 marca 2003

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2010

Cena wpisana w akcie notarialny stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

, to w myśl a rt. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawą obliczenia podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami ustalonymi

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Prawo autorskie do programów komputerowych

te prawa autorskie stanowią przedmiot obrotu prawnego. W przypadku zatem zawarcia umowy cywilnoprawnej w zakresie stworzenia utworu w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i przeniesienia jego własności na rzecz osoby trzeciej, umowa winna określać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Nie zawsze utwór chroniony jest przez prawo autorskie

dokumenty urzędowe są sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania. Podobna definicja użyta została w treści art. 244 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Z powyższych przepisów można wyciągnąć

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 kwietnia 2010

Przekształcenie najmu w lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego i w prawo własności

zamiany na mieszkanie własnościowe. Wiem że wchodzą jakieś nowe przepisy na ten temat ale nie bardzo wiem tak naprawdę o co w nich chodzi.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, osoba fizyczna może być przyjęta w poczet

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2007

Darowizna mieszkania wykupionego od gminy, a uprawnienie do zachowku

Pani pisze – swoje), których wartość przekracza wartość należnego zachowku, nie mogą się go domagać. Wynika to z treści art. 993 kc - Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów

Słowa kluczowe: darowizna, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 sierpnia 2007
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.