Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzepisów ust
 
Wyszukiwana fraza:

przepisów ust

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 254 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna na rzecz współmałżonka, udziału w wykupionym od gminy lokalu mieszkalnym

nieruchomościami, w art. 68 ust. 2 przewiduje, że nabywca nieruchomości dokonał jej zbycia lub wykorzystał na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem lat 10, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Nie każde stowarzyszenie musi stosować przepisy k.p.a. w sprawie skarg i wniosków

chodzi z tymi zadaniami zleconymi? Czy ja jako członek stowarzyszenia mogę powoływać się na KPA w skargach do organu stowarzyszenia czy organu nadzoru nad stowarzyszeniami?

Zakres stosowania przepisów ogólnego postępowania administracyjnego regulują

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2008

Obowiązek rozliczenia się właściciela lokalu mieszkalnego z pobranych zaliczek na opłacenie mediów

przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 462 § 1 k.c. dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku Izby Cywilnej z dnia 15.09.1999 roku, sygn. akt III CKN 606/99

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji sprzed nowelizacji k.r.o.

o stosowaniu przepisów przed lub po zmianach w przypadku, gdy termin płatności faktury wierzyciela przypadał na 2001 rok, a bezskuteczność egzekucji w stosunku do spółki została stwierdzona w 2002 roku.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2008

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

nie pozwala.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 z dnia 24 czerwca 1994 roku, o własności lokali, zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 marca 2009

Zmiana ewidencji gruntów po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

przestrzennego jest z mocy art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym aktem prawa miejscowego i jako taki zawiera ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. Bezwzględnie wiąże zatem właścicieli nieruchomości

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Podatnik nie może odpisać odsetek od całego kredytu jeżeli jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego

mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10. Z

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 marca 2011

Opłata adiacencka w przypadku podziału nieruchomości

współwłasność i podzielić działkę - teraz lub po otrzymaniu pozwolenia na budowę , ale przed wybudowaniem domów.

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

W przypadku eksmisji lokal socjalny dostarcza gmina

prawnego, sąd na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Nie tylko właściciel posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

jednak można sformułować taką ogólną definicję, zgodnie z którą tytułem prawnym do lokalu jest uprawnienie dla określonej osoby lub osób, wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, orzeczenia sądu lub właściwego organu albo oświadczenia osoby uprawnionej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.