Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzepisów ust
 
Wyszukiwana fraza:

przepisów ust

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 254 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom. Jak wynika z treści § 5 ust. 1 Rozporządzenia siłę fizyczną stosuje się w celu obezwładnienia osoby, odparcia czynnej napaści albo zmuszenia do wykonania polecenia. Z powyższych przepisów wynika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

?

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego (upadłość likwidacyjna), upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

czerwca 1995 roku. Przepisy ustawy w art. 29 ust. 2 przewidują, że osoba inna niż żołnierz zawodowy, która zajmuje lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu , uiszcza opłaty za używanie lokalu mieszkalnego i opłaty pośrednie na zasadach i w wysokości

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Klasyfikacja kredytu do sytuacji starconej

Jak rozumieć pojęcie złożenia wniosku do komornika, w świetle przepisów nakładających na bank obowiązek przeklasyfikowania kredytu do sytuacji „straconej”. Chodzi o kredyt detaliczny udzielony osobie fizycznej. Czy wszczęcie egzekucji należy

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2009

Opłata dodatkowa za parkowanie w mieście

miesiącach. Czy można wystawić opłatę karną zaocznie?

Podstawę prawną ustanowienia stref płatnego parkowania stanowi art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stwierdza, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2011

Środek odwoławczy od orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

ustawy z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 540), postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie ustawy, toczy się do końca postępowania w danej instancji według przepisów

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez ciepłownię

wykonany w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia, na podstawie ówczesnych przepisów i jest osadzony na głębokości ok. 1,5 m, przykryty półkręgami betonowymi. Według przepisów przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które jest właścicielem ciepłociągu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2008

Zachowek w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego

. 1082 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli do spadku należy gospodarstwo rolne, ustalenie zachowku następuje z uwzględnieniem przepisów niniejszego tytułu, a także odpowiednio art. 216 k.c. Z odesłania do przepisów tytułu X księgi czwartej

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

okres do stycznia 2009 roku i do końca roku czyli 2009 roku? Czy przerwaniem biegu przedawnienia jest wysyłanie wezwań oraz wszczęcie bezskutecznej egzekucji komorniczej?

Obowiązek uiszczenia składek powstał w okresie obowiązywania przepisów ustawy

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Eksmisja z mieszkania służbowego i nowy przydział lokalu mieszkalnego

przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (dalej ustawa). W myśl art. 41 ust. 1 pkt. 3 ustawy, żołnierz służby stałej i osoby wspólnie z nim zamieszkujące są obowiązani przekazać do dyspozycji

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 maja 2007
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.