Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzepisów ust
 
Wyszukiwana fraza:

przepisów ust

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 254 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kupno mieszkania na licytacji komorniczej, wraz z lokatorami

orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego wobec: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz

Słowa kluczowe: egzekucja, eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008

Współwłaściciel nieruchomości winien uzyskać zgodę na budowę od pozostałych współwłaścicieli

stanowi niezbędną przesłankę prawa do dysponowania nieruchomością w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia w Gdańsku, z dnia 8 marca 2000 roku (sygn. akt II SA/Gd 170/98), właściwy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Jak pozbyć się lokatorów zamieszkujących lokal od wielu lat bez tytułu prawnego?

opisanego stanu faktycznego wynika, że osoby zamieszkujące lokal mieszkalny nie posiadają do niego tytułu prawnego (brak właściwej umowy najmu, użyczenia). Jednakże zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Ulga podatkowa przysługuje podatnikowi, który uzyskał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Z powyższych przepisów wynika, że uprawnionym do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2010

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

się o wydanie paszportu. Z powyższych przepisów wynika, że do wydania nr PESEL wystarczającym jest aby zameldowanie czasowe trwało ponad 3 miesiące, nie jest konieczne zameldowanie na pobyt stały. Należy odróżnić jednak sam

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Obowiązek zwrotu kosztów przejazdu dziecka do szkoły

szkolny podpisaliśmy umowę. Czy tak powinno być?

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Nie można na forum internetowym zamieszczać danych osobowych innych osób

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2012

Wykreślenie danych z rejestru długów

rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Przedstawione stanowisko nie budzi wątpliwości albowiem zgodnie z wyrokiem WSA w warszawie z dnia 31.03.2008 roku sygn.. akt VI SA/Wa 26/08 pkt 1 spółka cywilna posiada na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

spełnia Pani powyższe warunki ponieważ do owych 365 dni zalicza się również okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów – tak stanowi art. 71 ust. 2 pkt. 2 tejże ustawy. Ostatnią kwestią konieczną do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny zwolnione jest z podatku dochodowego

zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Z przepisów wynika, że przedmiotem użyczenia mogą być rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchomość. Umowa taka winna zostać zawarta w

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.