Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawo-pracy
Prawo pracy -

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 9 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

prawo-pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 292 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie zawsze utwór chroniony jest przez prawo autorskie

autorskiego niezbędne jest aby powstało ono jako uzewnętrzniony rezultat pracy człowieka (postać materialna), który stanowi przejaw działalności twórczej oraz miało ono indywidualny charakter. Dopiero łączne spełnienie wszystkich tych cech pozwala na

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 kwietnia 2010

Emerytuara jest należna bez względu na staż pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Moja ciotka przez całe swoje życie pracowała 9 lat 6 miesięcy, a przez 6 lat była na tzw. okresach nieskładkowych. Urodziła się w 1950 roku. Czy po skończeniu 60 lat będzie miała prawo do emerytury? Obecnie nie pracuje od kilkunastu lat. Z tego co

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Znaki ostrzegawcze na szklanych drzwiach są wymagane

, których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi, świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów pracy, powinno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2008

Zamiana grzywny na areszt

użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. Jeżeli skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie orzeczonej pracy społecznej

Słowa kluczowe: grzywna, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

weterynaryjnych i w związku z tą działalnością podjęły dodatkowe zatrudnienie w szpitalu klinicznym lub innym zakładzie opieki zdrowotnej albo w klinice weterynaryjnej. Urlop bezpłatny określony jest w art. 174 k.p. (kodeksu pracy). Jest to przerwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej nie jest nawiązaniem stosunku pracy

Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. sygn. akt I PKN 255/00 stwierdził, że przepis art. 52 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jednolity tekst: Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

karta obiegowa). Ponadto pracownikowi służy także prawo do powołania się na zarzut przedawnienia roszczenia. W przypadku powstania roszczeń o charakterze majątkowym wynikających ze stosunku pracy, ulegają one przedawnieniu na zasadach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

Przyjęcie publicznej obrony pracy doktorskiej winno skutkować nadaniem tytułu naukowego doktora

będzie prawo wniesienia odwołania do sadu administracyjnego. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2008

Nieobyczajny wybryk w pracy może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę

Panu będzie przysługiwało prawo do złożenia odwołania od dokonanego wypowiedzenia umowy lub ukarania do sądu pracy, który ostatecznie zweryfikuje czy rozwiązanie umowy o pracę lub nałożona kara przez pracodawcę jest zasadna. Porady prawne

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Nagroda jubileuszowa należna jest tylko w jednym stosunku pracy pracownika samorządowego

Czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa z dwóch zakładów pracy? Pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce budżetowej gdzie w maju otrzymałam nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Pracuję też w wymiarze 1/2 etatu w innej jednostce budżetowej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 maja 2010
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 30 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.