Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawo-pracy
Prawo pracy -

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 9 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

prawo-pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 292 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Remont balkonu obciąża właściciela mieszkania

SAB/Lu 20/10) stwierdzając, że balkon w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, stanowi element obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Tym samym ustawową przesłanką

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2014

Jaka forma umowy z firmą zagraniczną

tym przypadku prawu szwajcarskiemu). Prawo to określać będzie wówczas konieczność ponoszenia opłat na ubezpieczenie społeczne oraz ewentualną konieczność odprowadzania podatku dochodowego, jaki i obowiązek ewentualnego uzyskania zgody na świadczenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Obowiązek alimentacji i opieki nad chorym dorosłym dzieckiem

małe dochody, gdyż pracuje w zakładzie pracy chronionej. Ja opiekuje się domem i płacę wszystkie opłaty, leki, jedzenie, ubranie. Wszystkie zarobione pieniążki przez syna pozostawiam jemu na własne wydatki. Syn wymaga całodobowej opieki rodziny. Czy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 maja 2007

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

poświęcony czas, wkład pracy jak i wkład finansowy uważam, iż należy mi się prawo najmu tego lokalu. Jednak dowiedziałam się, iż zgodnie z ustawą nie mam prawa wejść w stosunek najmu tego mieszkania po śmierci dziadka i przysługuje mi ewentualnie lokal

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 ze zm.) Prawo budowlane. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

domu i ostatnie wpisy potrzebne do pozwolenia na użytkowanie budynku zostały wpisane już po zawarciu związku małżeńskiego. Ja włożyłem swoje oszczędności w ten dom i mnóstwo pracy fizycznej przy wykańczaniu domu. Jakie mam prawo do tego budynku i czy

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych

, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, co oznacza że jest to prawo a nie obowiązek. Tylko w przypadku wyboru innej formy opodatkowania niż ta na zasadach ogólnych, powoduje obowiązek złożenia właściwemu

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lipca 2011

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

charakterze oskarżyciela posiłkowego (wniosek taki składa się po wniesieniu aktu oskarżenia przez prokuratora) lub powoda cywilnego. W takim wypadku jeżeli będzie Pan działać w charakterze strony, ma Pan prawo składać wnioski dowodowe, zadawać pytania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Znaczenie orzeczenia winy przy rozwodzie

zobowiązanego i ustala kwotę należnych alimentów. Prawo w żaden sposób nie precyzuje jak tłumaczyć taki zapis, pozostawiając pełną swobodę ocenie sądu. Może Pan w tym zakresie np. złożyć apelację od wyroku, a jeżeli nawet by jej Pan nie złożył, może Pan w

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Umowa o dozywocie to nie to samo co umowa darowizny

Jedna z córek otrzymała całość nieruchomości od matki w zamian za opiekę nad nią. Matka zmarła w roku 1999 roku i teraz pozostałe trzy siostry żądają pewnych roszczeń. Czy w tej sytuacji i po takim czasie, mają jakieś prawo do tego? Ponadto każda z

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 26  |  27  |  28  |  29  |  30 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.