Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawo-pracy
Prawo pracy -

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 9 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

prawo-pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 292 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Działanie nieuczciwej konkurencji

prowadzenie. Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona z mocy prawa przez cały okres pozostawania pracownika w stosunku pracy z danym pracodawcą a także przez okres trzech lat od ustania tego zatrudnienia, chyba że umowa stanowi inaczej, albo ustał stan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Umowa o dokształcanie

wszystko to co Pani uzyskała „od szkoły” na podstawie tej umowy o udzieleniu urlopu szkoleniowego. Oczywiście z uwagi na to, iż przepracowała pani 2/3 z tego trzyletniego okresu to ewentualne odszkodowanie dla zakładu pracy-szkoły powinno być zmiarkowane o

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

podstawie przepisów prawa pracy. Prawo pracy w art. 70 § 1 stwierdza, że zatrudniony na podstawie powołania pracownik może zostać odwołany w każdym czasie, przez organ który go powołał. Zasadniczo nie można tylko odwołać takiej osoby w czasie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Koniec okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Moja umowa o pracę na czas nieokreślony została zawarta 01 sierpnia 2006 r. W treści tej umowy znajduje się zdanie: długość okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 33 Kodeksu Pracy. W dniu 31 stycznia 2007 r. zamierzam złożyć wypowiedzenie: z

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2007

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

, to art. 32 § 1 Kp przewiduje, że za wypowiedzeniem może zostać rozwiązana umowa o pracę przez każdą ze stron, zawarta na: okres próbny na czas nieokreślony. Tym samym prawo pracy nie przewiduje

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Ustalenie stażu pracy

Kodeks pracy. Pracownik ma prawo do tej nagrody oraz do dodatku tylko wówczas, gdy obowiązujące u pracodawcy wewnętrzne regulacje takie jak regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy przewidują taką możliwość. W przypadku pracowników samorządowych

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

Będąc na urlopie wypoczynkowym na telefoniczne żądanie pracodawcy przyszedłem do pracy w dzień urlopu, gdyż miałem uzupełnić jakieś dokumenty. Po podpisaniu dokumentów, o które mnie proszono, mój bezpośredni przełożony pod pozorem rozmowy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

prostu nieuczciwość pracodawców którzy wykorzystują pracowników bez nawiązywania z nimi formalnie stosunku pracy. Takiemu pracownikowi przysługuje wówczas powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy . W przypadku ustalenia przez sąd istnienia stosunku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Prawo do zasiłku dla bezrobotnego

bezrobotnego oraz otrzymywania zasiłku dla osoby bezrobotnej, to zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie powołania

Kodeksu Pracy. Czy wystarczy tylko uchwała Rady Nadzorczej, która to powołuje na stanowisko prezesa i wiceprezesa, i ustala im wynagrodzenia. Czy jeżeli nie ma takiej umowy prezes i wiceprezes może kierować spółdzielnią pracy jako kierownik i zastępca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 30 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.