Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawo-pracy
Prawo pracy -

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 9 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

prawo-pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 292 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nizgodne z prawem rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko samorządowe

została przyjęta kolejna osoba na liście z wynikiem 26 punktów. Czy burmistrz ma takie prawo? Skoro par.10 regulaminu urzędu mówi: Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 listopada 2006

Zasiłek macierzyński kobiety prowadzącej działalność gospodarczą

tym prawdy i jak powinno się to rozegrać?

Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 lipca 2012

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

(p.p.m.), określa prawo właściwe dla międzynarodowych stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Zgodnie z art. 18 p.p.m. dla rozwodu lub separacji właściwe jest wspólne prawo ojczyste

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

Proszę o informację jakie są potencjalne niebezpieczeństwa i zobowiązania (ZUS) przy pracy na etat w jednej spółce grupy i świadczenia usług konsultingowych i doradczych w drugiej (w ramach działalności gospodarczej).

W opisanym stanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

będzie musiał mi zapłacić wynagrodzenie za okres od października 2009 roku do końca trwania sporu?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Wcześniejsza emerytura za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia

składkowym i nie składkowym w wymiarze 25 lat mężczyźni 20 lat kobiety. Prawo do wcześniejszej emerytury nabędą jednakże wówczas jeżeli nie przystąpili oni do Otwartego Funduszu Emerytalnego i nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy. Reasumując

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Kiedy pracodawca zmniejszy wypłatę

tego prawo?

Z opisanego stanu faktycznego nie do końca można wiedzieć jakie były okoliczności wystąpienia szkody w postaci kradzieży pieniędzy, stąd nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Co do zasady pracodawca ma obowiązek wypłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Windykacja opłat abonamentu RTV

pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Zwalnia się od opłat abonamentowych osoby zaliczone do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy, albo w

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Ograniczenie lub cofnięcie świadczenia emerytalnego w przypadku uzyskiwania przychodu

(kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem ust. 2a. Przepis ten mówi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19 … 30 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.