Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawo-pracy
Prawo pracy -

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 9 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

prawo-pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 292 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku: kobieta – 55 lat, a mężczyzna – 60 lat, jeżeli posiadają co najmniej 20- lub 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. Z możliwości przyznania emerytury

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Ponowne ustalenie kapitału początkowego przez ZUS

prawo do świadczeń lub na ich wysokość. Reasumując ma Pan dwie możliwości, albo złożyć odwołanie od decyzji w zakresie ustalenia kapitału początkowego (załączając oryginały świadectw pracy), albo jeżeli terminy do złożenia odwołania upłynęły, może

Słowa kluczowe: kapitał początkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 września 2008

Umowa o dzieło to nie to samo co umowa o pracę po godzinach

Jestem zatrudniony na bezterminową umowę o pracę. Oprócz tego zakład pracy zleca mi niekiedy czynności takie same jak w moim etatowym zakresie obowiązków ale osobno płatne. Zawsze są to prace na które pieniądze pochodzą z zewnątrz a nie z budżetu

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia wywołuje skutki jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem

ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania był zatrudniony, łącznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 sierpnia 2012

Uczelnia może pobierać wyższe opłaty

Czy uczelnia niepubliczna w związku z wejście w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 roku) uprawniona jest do pobierania opłat od studentów, zgodnie z zawartymi umowami w roku 2009, za

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Świadczenia z zakladowego funduszu socjalnego

listopadzie 2006 roku (zostałam przyjęta do pracy w październiku ub. roku). W tym roku w październiku b. roku przyjęto nowa osobę i od razu dostała bony towarowe. Regulamin funduszu oczywiście nie uległ zmianie od 2006 roku. Czy mam prawo ubiegać się o zaległe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

Do kwestii wynagrodzenia prezesa spółdzielni mieszkaniowej odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.

W opisie stanu

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2014

Świadczenie przedemerytalne

dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

. Dopiero właściciel będzie musiał udokumentować prawo własności do tej rzeczy. Przepisy Kodeksu pracy (art. 87 § 3 i 4) stanowią, że potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: do wysokości 3/5 wynagrodzenia w

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Obowiazki małżonków w czasie trwania sprawy rozowodowej

prawo bez mojej zgody zabrać dzieci do swoich rodziców na noc sama będąc w pracy.

Oczywiście każdy z małżonków ma obowiązek na łożenie na utrzymanie rodziny. Niestety trudno zmusić kogoś kto nie chce płacić za utrzymanie mieszkając w tym samym domu

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lipca 2006
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 30 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.