Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawo-pracy
Prawo pracy -

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 9 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

prawo-pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 292 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

już § 2 mówi, że prawo do urlopu nabywam w każdym następnym roku. To jest jasne, ale ile dziś mam dni urlopu do wykorzystania?

Art. 153 § 1 k.p. (kodeksu pracy), stwierdza, że pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy (czyli w sytuacji, gdy

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego

Mam pytanie dotyczące przechodzenia z 20-dniowego wymiaru urlopu na 26-dniowy. 26 czerwca 2006 ukończyłam pięcioletnie dzienne studia magisterskie, nabywając tym samym prawo do 20-dniowego urlopu (Art. 155 KP). W dniu 28.08.2006 roku podjęłam pracę

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2008

Zaplanowany urlop w planie urlopów może być zmieniony tylko z ważnych powodów

się, że nie możemy. Pracodawca nam narzuca sam urlop w momencie kiedy nie ma pracy. Czy pracodawca ma prawo w momencie kiedy nie ma pracy narzucić mi urlop, czy powinien zapłacić postojowe?

Zgodnie z art. 163 § 1 K.p. urlopy powinny być udzielane

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

, choćby naruszało prawo. Pracownikowi służy jednak prawo do wytoczenia powództwa celem ustalenia, że rozwiązanie umowy w trym trybie zostało dokonane z naruszeniem prawa. Sąd pracy nie jest związany oceną pracodawcy co do zachowania się pracownika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy - nie dłużej niż przez 270 dni. Od 1 stycznia 2009 r. również ubezpieczone, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży mają prawo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; kontynuuje działalność zarobkową lub podjęta

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2008

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

. Brak takiej umowy naszym zdaniem uniemożliwia prawo pracodawcy do żądania zwrotu świadczeń udzielonych pracownikowi. Zgodnie z art. 94 pkt. 6 k.p. (kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Tym

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

został złożony dwa dni przed zachorowaniem, i do tego dnia pracownik jest wyłączony z ubezpieczenia.

Istotą urlopu bezpłatnego udzielanego na podstawie art. 174 kodeksu pracy jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Choroba zawodowa

Często choruję na kręgosłup, co związane jest z moją pracą. Ostatnio po okresie zwolnienia musiałam przechodzić badania lekarskie dopuszczające mnie do pracy na dotychczasowym stanowisku. Czy mam prawo starać się o uznanie mojej choroby za chorobę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę

Pracodawca dokonuje zmiany systemu wynagrodzeń i struktury stanowisk w całej firmie, czyli dotyczy to wszystkich pracowników. W tym celu przygotowuje aneksy do umów. Czy prawo pracy przewiduje czas, który pracownik ma na zastanowienie się od

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 30 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.