Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawo-pracy
Prawo pracy -

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 9 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

prawo-pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 292 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sposób obiczenia wysokości dodatku wyrównawczego

obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 września 2011

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do sądu

Orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS przyznano mi rentę (całkowita niezdolność do pracy). Decyzją odmówiono prawa do renty z powodu braku stażu pracy. Nie spełniam w ocenie ZUS wymaganego 5-letniego okresu składkowego w ostatnim 10-leciu. Czy mogę się

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2013

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

, u którego: możliwość podjęcia pracy zarobkowej potencjalnie ani rzeczywiście nie wystąpiła; możliwość podjęcia pracy potencjalnie wystąpiła, ale praca nie została podjęta z przyczyn uzasadnionych, np. ze względu na stan zdrowia lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2011

Otrzymana darowizna a konieczność wypłaty zachowku

. Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 112a ust 1 wprost stanowi, że: nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 kwietnia 2014

Urlop wypoczynkowy w Wielkiej Brytanii

z prawem pracy?

Każdemu pracownikowi w Wielkiej Brytanii przysługuje urlop wypoczynkowy płatny w wymiarze czterech tygodni rocznie. Pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu trwającego nie mniej niż tydzień. Prawo do płatnego urlopu

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 kwietnia 2007

Okres urlopu na kontrakcie zagranicznym nie jest okresem składkowym

miało charakter czasowy. W naszej ocenie tylko okresy zatrudnienia na budowie eksportowej mogły być uznane jako składkowe. Okresów tych nie można wydłużyć o okresy niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo z tytułu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

spółdzielni oraz regulaminie przepisów ustalających postępowanie przy udzielaniu zgody, jak i przy jej cofaniu na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu?

Artykuł 71 ustawy z dnia 7 listopada 1994 roku Prawo budowlane stanowi, że zmiana sposobu

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Spadkodawca może pozbawić spadkobierców prawa do zachowku

mieszkania. W skrócie mieszkanie chce mi przekazać, bez żadnych późniejszych roszczeń do zachowku. W jaki sposób przeprowadzić czynności darowizny, żeby prawo do zachowku zostało wyłączone?

Dokonanie darowizny za życia spadkodawcy wiąże się z ewentualnymi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

jednolity Dz.U. z r. 2002 nr 200 poz. 1679 ze zmianami ) stanowi, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o wynagrodzeniu za pracę pracowników przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 30 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.