Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawny obowiązek
 
Wyszukiwana fraza:

prawny obowiązek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 155 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Firma windykacyjna może żadać zapłaty przedawnionego roszczenia

wierzytelność się przedawniła dłużnik winien powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia (powołanie się na zarzut jest prawem dłużnika, nie jest to jednak obowiązek wierzyciela aby uwzględniać go bez powołania się przez dłużnika na taki zarzut

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Ewidencjonowanie zakupu towaru

obowiązek posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, nie zaś obowiązek wprowadzania ich do ewidencji towarów handlowych. W efekcie ustawowego odesłania z art. 4 ust. 3 w/w ustawy znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

wymiarze czasu pracy albo czy ma obowiązek przyjąć mnie do pracy po upływie okresu wypowiedzenia na niepełny etat i na jaki rodzaj umowy.

Generalnie to w przypadku gdy w trakcie trwania stosunku pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

Dopiero oddalenie przez sąd powództwa o uchylenie uchwały spółdzielni mieszkaniowej powoduje wygaśniecie członkostwa

. Oczywiście w razie uwzględnienia powództwa nie nastepuje wykluczenie czy wykreślenie – członkowstwo trwa nieprzerwanie nadal. Zatem do czasu prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały, posiada Pani nadal tytuł prawny do lokalu oraz nadal

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2009

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

wizerunek stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Autor fotografii może dokonać jej rozporządzenia (sprzedaży), jednakże to na nim spoczywa obowiązek wykazania, że rozpowszechnianie wizerunku nie narusza prawa tych

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

sąd opróżnienia lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży nie na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Usunięcie postów oraz użytkownika z forum

. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca ( w tym wypadku administrator) ma obowiązek określić oraz umożliwić usługobiorcy dostęp do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługobiorca co do

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Dłużnik nie może wskazać sposobu egzekucji

roszczeń spoczywa na nim ustawowy obowiązek prowadzenia dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika (art. 1086 § 1 k.p.c.). W efekcie skierowanie egzekucji alimentów przez komornika do Pana ruchomości – samochodu

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2014

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

będzie miał obowiązek ponownego zwołania walnego zebrania członków spółdzielni a nie rada nadzorcza. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 16 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.