Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawny obowiązek
 
Wyszukiwana fraza:

prawny obowiązek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 155 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

eksmisję jest ustalenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz eksmisyjny dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Wywiad środowiskowy może skutkować wypowiedzeniem najmu lokalu komunalnego

decyzję mieszkaniowa i jestem głównym najemcą a zameldowane są jeszcze moje dwie córki.

Mieszkanie komunalne jest szczególnym rodzajem lokalu mieszkalnego. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż gmina realizuje w ten sposób ustawowy obowiązek zaspokojenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2012

Uniewinnienie a koszty procesu w sprawie karnej

obiektywnie istnieć fakt wskazujący, że miał miejsce czyn zabroniony pod groźbą kary, a osoba do której dotarła ta informacja musi być przekonana o jej zgodności z rzeczywistością (J. Mikos, Z. Sobolewski – Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie – PK

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2006

Mieszkanie otrzymane w spadku a eksmisja i prawo do zachowku

ustawy - osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek

Słowa kluczowe: eksmisja, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 marca 2009

Spełniając świadczenie w interesie dłużnika jest zażądać pokwitowania

wykonawczym świadczenie. Na podstawie orzeczenia określającego Pana obowiązek alimentacyjny ma Pan prawny obowiązek dokonywać określonych świadczeń pieniężnych w określonym terminie na rzecz określonej osoby (matki małoletniego). Spełniając świadczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Ugodę można zawrzeć także przed sądem odwoławczym

wniosek o przyznanie kosztów. Z powyższego przepisu wynika, że zasadą jest, iż przy cofnięciu apelacji obowiązek zwrotu kosztów procesu obciąża stronę cofającą apelację. Wyjątkowo tylko obowiązek zwrotu kosztów może nie obciążać strony

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Zastaw na rzeczach wniesionych do lokalu będącego przedmiotem najmu

zastawu na wynajmującym spoczywa obowiązek: sprawowania pieczy nad rzeczami najemcy, przy czym odbywa się to na własne niebezpieczeństwo wynajmującego, zatrzymanie może być kontynuowane dopóty, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

na pracodawcy w tym wypadku ciąży obowiązek wykazania, że na pracowniku ciążył obowiązek rozliczenia się z powierzonych środków oraz, że pracownik tego obowiązku nie wykonał. Pracownikowi służą jednocześnie uprawnienia związane z powoływaniem się na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

Firma windylacyjna a przedawniona należność banku

dłużnik winien powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia (powołanie się na zarzut jest prawem dłużnika, nie jest to jednak obowiązek wierzyciela aby uwzględniać go bez powołania się przez dłużnika na taki zarzut). Reasumując, w opisanym stanie

Typ: Porada
Kategoria: wnidykacja
Data utworzenia: 23 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 16 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.