Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawny obowiązek
 
Wyszukiwana fraza:

prawny obowiązek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 155 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie podatku od spadku i darowizn

z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem podlegającym przepisom prawa spadkowego. W myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy powstaje przy

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jeżeli świadczeniobiorca spełnia odpowiednie warunki do udzielenia takiej pomocy), bądź też winny zostać poniesione przez członków najbliższej rodziny. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania (obowiązek

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Kara umowna w umowie przedwstępnej

. Decydujące znaczenie w tym przypadku będą miały, zatem postanowienia umowne. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Eksmisja winna dotyczyć wszystkich osób zamieszkałych w mieszkaniu

zamieszkujących lokal mieszkalny. Przy uwzględnianiu powództwa przez sąd o opróżnienie lokalu na Panu ciążył obowiązek oznaczenia tych osób, które nie występowały w sprawie w charakterze pozwanych (czyli dzieci pozwanej). Natomiast zgodnie z art. 14

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2008

Zapis testamentowy stanowi roszczenie zapisobiercy

na inną wykładnię. Nie może budzić wątpliwości, że polecenie nakłada na obciążonego obowiązek prawny, a nie moralny. Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu, co oznacza, że po upływie tego

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Uczelnia może pobierać wyższe opłaty

uczelnią, która przewiduje obowiązek uiszczania takich opłat. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Żądanie wyższych alimentów musi być uzasadnione

powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Obowiązek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Bank nie każdemu udzieli informacji objętych tajemnicą bankową

Pożyczyłam pieniądze i trudno mi je odzyskać. Czy bank ma obowiązek udzielić mi informacji o przelewach dokonanych na nazwisko dłużnika, jeśli nie pamiętam numeru przelewu ani daty przelewu. Mogę jedynie podać w jakich latach były dokonywane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2012

Rodzice mogą się zwolnić z obowiązku alimentacji na pełnoletnie dziecko

obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z przepisu tego wynika obowiązek świadczeń

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek wymeldowania takiej osoby spoczywa na właścicielu nieruchomości, zarządcy itp. Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 16 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.