Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawny obowiązek
 
Wyszukiwana fraza:

prawny obowiązek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 155 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek ponoszenia kosztów przyłącza do sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu nieruchomości

zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Natomiast w myśl art. 5 ustawy na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym spoczywa obowiązek zapewnienia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Wymeldowanie administracyjne z mieszkania

służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu danej osoby w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa lub przebywała (w przypadku wymeldowania) w lokalu mieszkalnym. Właściciel

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2013

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

lub radcy prawny), który będzie działał w pana imieniu i będzie nadzorować prowadzone postępowanie a także uczestniczyć w Pana imieniu w czynnościach procesowych (art. 87 § 1 k.p.k.). Pełnomocnik taki może zostać ustanowiony z wyboru, ale może Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Wymeldowanie z mieszkania

się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli obowiązku tego nie dopełni, wniosek taki może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Zasadniczo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Nie zawsze trzeba mieć kasę fiskalną

stwierdzenia, że podatnik narusza ten obowiązek, ustalana jest za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 15 września 2013

Czy składa się zawiadomienie o przestępstwie czy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem Sąd w razie skazania może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 września 2012

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

jak zadłużenie bankowe, które nie może powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków i ich wysokość

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014

Adwokat z urzędu przysługiwać może także pokrzywdzonemu w sprawie karnej

wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. W opisanym stanie faktycznym pokrzywdzony winien złożyć wniosek do sadu o ustanowienie pełnomocnika, który będzie pomagał Państwu w prowadzonym postępowaniu. Obowiązek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Podatek VAT od umowy o dzieło

: przychody z tej czynności muszą być wymienione w art. 13 pkt 2-8 Ustawy o VAT, osoba fizyczna wykonująca tę czynność musi być związana ze zlecającym więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy nią a zlecającym co do warunków wykonania

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 16 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.