Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawny obowiązek
 
Wyszukiwana fraza:

prawny obowiązek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 155 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

się do ogólnej zasady sprawiedliwości w rozliczeniach pomiędzy małżonkami. Należy zaznaczyć, że jest to uprawnienie małżonka a nie obowiązek, stąd małżonek może żądać takiego zwrotu ale z prawa tego nie musi korzystać. Z uwagi na ogólną zasadą wyrażoną

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

zawarcia umowy, to najemca ma obowiązek wydać wynajmującemu przedmiot najmu. Na dzień dzisiejszy najemca zajmuje lokal prawny bez tytułu prawnego, a tym samym uprawnia to Pana jako wynajmującego do złożenia powództwa o opróżnienie lokalu (eksmisja). Zgodnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości należącej do osoby trzeciej

zamieszkuje w jego nieruchomości. W chwili obecnej z opisu stanu faktycznego wynika, że jest Pan współkredytobiorcą a nie współwłaścicielem nieruchomości. Właściciel nieruchomość może zatem wypowiedzieć Panu obecny stosunek prawny użyczenia i zażądać

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Osoba niepełnosprawna parkująca swój pojazd poza wyznaczonym miejscem zobowiązana jest do uiszczenia opłaty

apteki jako świadectwo konieczności chwilowego zatrzymania. Czy kontroler widząc kartę inwalidy za szybą i pusty na dużym odcinku obszar do zaparkowania musiał i miał obowiązek ukarać mnie opłatą dodatkową, czy nie?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2012

Odstąpienie od umowy przedwstępnej z developerem

istnieć zapis umowy, z którego by wynikał obowiązek określonego działania banku względem developera. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym należy dokładnie zapoznać się z zawartymi umowami z bankiem i developerem, a także innymi

Słowa kluczowe: bank, developer, kredyt, kredyt hipoteczny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2012

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

. Obowiązek ubezpieczeń w przypadku osoby współpracującej istnieje w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania współpracy do dnia jej zakończenia. Składki ubezpieczeniowe za osobę współpracującą są w całości finansowane przez prowadzącego działalność, który w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Spółka osobowa może zatrudnić wspólnika na podstawie umowy o pracę

. Z godnie z art. 39 § 1 k.s.h. każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Prowadzenie spraw spółki obejmuje zarówno czynności faktyczne, jak i prawne oraz decyzje zarządcze, wywierające skutki w stosunkach wewnętrznych spółki i w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

uruchomieniem gwarancji, w tym brak istnienia podstaw do jej uruchomienia, zbyt wysoką kwotę jaka została uruchomiona itp. Przy tych zarzutach na wierzycielu będzie ciążył obowiązek wykazania, że istniała podstawa wynikająca z umowy zawartej pomiędzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

ogólnych. Dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych wymaga wykazania szkody, winy a także adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego występującego pomiędzy określonym zdarzeniem, z którym norma prawna wiąże obowiązek naprawienia szkody a szkodą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Zawarcie umowy i wykonanie usługi należy udowodnić

wydaje i dokumentuje sprzedaż fakturą lub paragonem). W takim przypadku jednak na sprzedawcy ciąży obowiązek wykazania, że sprzedaż została dokonana i towar wydany. W opisanym stanie faktycznym w przypadku wystawienia faktury, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.