Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawny obowiązek
 
Wyszukiwana fraza:

prawny obowiązek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 155 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

ma charakter kształtujący prawo, gdyż skutkuje wygaśnięciem stosunku zobowiązaniowego, tworzy nowy stan prawny w relacjach stron. Instytucja odstąpienia od umowy stanowi wyjątek od zasady, iż strony są umową związane i żadna z nich nie może jej

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Ocena pracownika winna być obiektywna

dokonywania oceny poszczególnych pracowników w określonych odstępach czasu. Istnieją jednak przepisy prawa, które taki obowiązek na pracodawców nakładają. Jednym z takich przepisów jest art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2012

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

przyjąć, że nieskuteczność naprawy w ramach gwarancji powoduje w zasadzie bezskuteczność pierwszego z uprawnień, ale nie eliminuje kolejnego. Nakłada zatem na kupującego obowiązek wykazania niemożności albo nieadekwatności tych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

obowiązków określony w umowie o pracę. W zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych pracownik ma obowiązek stosować się do wydawanych przez pracodawcę lub przełożonego poleceń. Polecenia takie konkretyzują obowiązki pracownika w zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

wydatkowanie dochodu ze sprzedaży mieszkania. Mam pytanie kiedy dokładnie w mojej sytuacji przedawni się obowiązek podatkowy? Czy przed przedawnieniem i wygaśnięciem obowiązku podatkowego za ta nieruchomość, polskie organy skarbowe mogą egzekwować ten podatek

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

uchwały, likwidatorami są wszyscy wspólnicy, z tym, że na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk, a w razie upadłości spółki likwidatorem jest syndyk masy upadłości. Z ważnych powodów na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny (np

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

. jest wyrażony w art. 778 k.p.c. obowiązek wskazujący, że do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Art. 778 k.p.c. jest konsekwencją przyjęcia zasady, że

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

. Jeżeli zdarzy się, że umowa zostanie rozwiązana bez ważnego powodu, wówczas stosunek prawny wprawdzie wygasa, a więc takie rozwiązanie jest skuteczne, ale strona, która od umowy odstąpiła bez ważnego powodu, jest zobowiązana dać drugiej odszkodowanie za

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

posiadania przez nich kwalifikacji do wykonywania pracy. Pracownicy mają jednak obowiązek podnoszenia kwalifikacji, w tym przez szkolenia. Wspomniane rozporządzenie reguluje dwa sposoby odbywania dokształcania przez osobę dorosłą pozostającą w

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Ewentualny obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Co

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.