Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawny obowiązek
 
Wyszukiwana fraza:

prawny obowiązek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 155 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Budowa stawu wymaga pozwolenia wodnoprawnego

języku nietechnicznym. Treść operatu wodnoprawnego winna określać m. in. stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, a także wyszczególnienie obowiązków

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni. W celu prawidłowego ustalenia długości okresu zasiłkowego ustawodawca w przypadku niezdolności do pracy przypadających w okresie ciąży wprowadził obowiązek wpisywania w zaświadczeniach lekarskich kodu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Windykacja opłat abonamentu RTV

telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Zmiana umowy z całego na część etatu

zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. W przypadku osób zatrudnionych na część

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2013

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych, z którego treści wynika obowiązek reprezentacji spółki w umowie z członkiem zarządu oraz w sporze z nim przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, koniecznym jest złożenie przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Przyspieszone wypowiedzenie umowy o pracę w razie likwidacji przedsiębiorstwa

zastosowanie powyższa zasada. Jeśli więc w okresie wypowiedzenia umowy o pracę wynoszącego 3 miesiące pracownik zachoruje i będzie korzystał ze zwolnienia lekarskiego to dopiero za okres zwolnienia wynoszący więcej niż 33 dni obowiązek wypłaty zasiłku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

drugiego małżonka za cudzy dług i nakłada na niego obowiązek znoszenia egzekucji z majątku wspólnego. Aby jednak mogło dojść do tej egzekucji konieczne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi nie będącemu dłużnikiem w trybie art. 787 k.p.c

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in. był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku gdy w wyniku zmian nauczyciel nie może być dalej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy to wówczas dyrektor szkoły ma obowiązek rozwiązać z nim umowę o pracę albo na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

wypowiedziany przez gminę. Mieszkanie komunalne jest szczególnym rodzajem lokalu mieszkalnego. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż gmina realizuje w ten sposób ustawowy obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, a po drugie z uwagi na, że mieszkania

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 16 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.