Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawny obowiązek
 
Wyszukiwana fraza:

prawny obowiązek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 155 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Najem lokalu mieszkalnego oraz zameldowanie lokatorów

opróżnienia lokalu; oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

spółdzielnia miała obowiązek przekształcić mieszkanie w ściśle określonym przez ustawodawcę trzymiesięcznym terminie. Spółdzielnia poinformowała mnie jednak, że postępowanie w zakresie przekształcenia zostało zawieszone z powodu zaskarżenia do sądu, przez

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Wykup mieszkania komunalnego a skutki zbycia

(dokonać jego darowizny), trzeba mieć do tego tytuł prawny, czyli go nabyć. Ponadto jeżeli mieszkanie zostało nabyte od gminy z bonifikatą, to w przypadku zbycia tego mieszkania gmina może zażądać zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, zgodnie z art. 68

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Apelacja wniesiona przez jednego ze współoskarżonych

uprawdopodobnić w stopniu wysokim występowania określonych błędów lub wad prawnych zaskarżonego wyroku, nie będzie on mógł zostać uchylony. Prawny obowiązek wykazania istnienia podstaw wznowienia procesu (czyli formalny ciężar dowodu) oraz niekorzystny skutek

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2008

Po upływie 6 miesięcy od urodzenia dziecka ojciec ani matka nie mogą wnosić powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

obowiązek badania z urzędu i jego rygorystyczność ma na względzie ochronę interesu rodziny. Termin ten nie ulega przerwie ani zawieszeniu i nie ma do niego zastosowania przepis art. 117 § 3 k.c. Biegnie on od daty dowiedzenia się o urodzeniu dziecka

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009

Jak pozbyć się lokatorów zamieszkujących lokal od wielu lat bez tytułu prawnego?

lokatorów. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. W szczególności właściciel lokalu może nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, wypowiedzieć stosunek prawny

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego uniemożliwia posiadanie lokalu komunalnego

sposób ustawowy obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, a po drugie z uwagi na, że mieszkania tego typu z reguły gmina przyznaje osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości na zakup mieszkania lub uzyskania prawa do

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2009

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

mieszkaniowa, to też coś zmienia?

Mieszkanie komunalne jest szczególnym rodzajem lokalu mieszkalnego. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż gmina realizuje w ten sposób ustawowy obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, a po drugie z uwagi na

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

Uprawnienie do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z lokalu mieszkalnego

. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy, sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Właściciel może domagać się eksmisji lokatora

oznacza prawny nakaz opuszczenia lokalu i opróżnienia go z rzeczy osobistych z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Wykonanie wyroku może nastąpić w sposób dobrowolny, jak też w razie uchylania się zobowiązanego od jego wykonania - w drodze egzekucji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2011
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 16 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.