Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawne
Wartości niematerialne i prawne - Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (ale nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know - how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.
 
Wyszukiwana fraza:

prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2232 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zachowek przysługuje także w razie dokonania darowizny przez spadkodawcę

Chciałem się dowiedzieć w sprawie zachowku. Mój ojciec zmarł 2 tygodnie temu i zostawił testament. Tydzień przed śmiercią sprzedał mieszkanie i pieniądze z mieszkania dostała moja siostra, a ja jako syn nie dostałem nic. Dzisiaj zadzwonił do mnie notariusz, który sporządzał testament i powiedział, że wszystko odziedziczyła córka, że taka…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 stycznia 2013

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

? Nieruchomość jest współwłasnością osoby trzeciej. Jaka powinna być dalsza procedura?

Postępowania o nakazanie dłużnikowi wydanie udziału w nieruchomości i postepowanie o opróżnienie lokalu (eksmisja), są to dwa różne postępowania prawne, toczące się według

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie na budowę

Czy postawienie kontenera (piętrowego) na bloczkach (nie ma fundamentów) zamiast domku letniskowego na działce rekreacyjnej wymaga pozwolenia na budowę i czy taki kontener podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Naszym zdaniem postawienie opisanego kontenera, który nie jest trwale z gruntem związany, wymagać będzie uzyskania pozwolenia…

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Firma windykacyjna może żadać zapłaty przedawnionego roszczenia

Sprawa dotyczy długu z tyt. pożyczki bankowej. W lipcu 2007 roku zmarł mój ojciec. Po miesiącu bank się upomniał o niezapłaconą ratę kredytu. O kredycie nic nie wiedziała mama i dowiedziała się o nim dopiero z upomnienia przysłanego przez bank. Mama zapłaciła tą kwotę do banku myśląc że to wszystko. Żadnych innych pism z banku nie było…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Zapłata alimentów do rąk własnych uprawnionego

Płacę alimenty na córkę pełnoletnią. Nie mam kontaktu z córką. Córka studiuje, wiem, ze może sobie dorobić. Ojciec dziecka, na sprawach sadowych przedstawia fałszywe rachunki, sąd nie reaguje na to. Płace alimenty na konto ojca, bo tak chciała córka. Teraz sąd orzekł wpłatę do rak własnych. Chcę się trzymać tego wyroku i osobiście przekazywać…

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

Od ponad roku jestem dzierżawcą nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą na czas nieokreślony. Na dzierżawionej nieruchomości poniosłam spore nakłady inwestycyjne, aby korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tymi nakładami finansowymi i planowanymi kolejnymi wydatkami wystąpiłam…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Działalność gospodarcza a podział majątku małżeńskiego

Rozwodzę się i dokonujemy z mężem podziału majątku. W związku z tym mam pytanie, czy składniki związane z działalnością gospodarczą np. mam wzięty samochód w leasing oraz kredyt stanowią majątek wspólny? Czy w takim przypadku przy podziale tej działalności mąż partycypuje zarówno w zyskach jak i kosztach (obsługa leasigu i kredytu). Od…

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Wzrost wartości nieruchomości jednego z małżonków jako dochód przy podziale majątku

Mam mieszkanie z aktem notarialnym nabyte przed małżeństwem (wspólnością ustawową), czyli wchodzi ono w skład majątku osobistego. Chciałbym się dowiedzieć czy druga strona może sobie rościć prawo do kwoty wynikającej ze zmiany rynkowej wartości tego mieszkania, gdyż obecna cena jest wyższa od ceny nabycia?

Zgodnie z art. 31 §…

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

Mam zawartą z żoną intercyzę ale nie mamy jeszcze rozwodu. Oboje mamy konta bankowe, bez dostępu wzajemnego. Jaka jest procedura określenia stanu takich kont przy podziale majątku? Czy można prosić bank o jakiś oficjalny wyciąg stanu konta z dnia zawarcia intercyzy i takim dokumentem się legitymować wobec drugiej strony?

Jeżeli chodzi…

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Odszkodowanie jako majątek odrębny małżonków

Sprawa dotyczy podziału majątku wspólnego. Czy wypłata odszkodowania z ubezpieczenia wchodzi do rozliczenia majątku wspólnego?

Zgodnie z art. 33 pkt. 6 k.r.o. do majątku odrębnego każdego z małżonków należą przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia…

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 224 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.