Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawne
Wartości niematerialne i prawne - Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (ale nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know - how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.
 
Wyszukiwana fraza:

prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2232 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można przyjąć częściowo spadku a częściowo go odrzucić

ojciec nie dożył otwarcia spadku. Jest wola rodziny, żeby część spadku, która miała przypaść ojcu w udziale, przypadły mi, jako jedynemu synowi. Jakie są możliwości prawne rozstrzygnięcia tej sprawy? Czy istnieje możliwość zrzeknięcia się (przekazania

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2008

Podatek VAT od umowy o dzieło

. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT), podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy

sam może dokonać wykupu? Czy posiadanie przez drugiego z nich własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wyklucza możliwość wykupu lokalu komunalnego? Jakie są możliwości prawne w tej sytuacji? Pytania wynikają z faktu, iż w momencie podpisania

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

Wprowadzenie w błąd przez sprzedawcę może skutkować uchyleniem się od skutków zawartej umowy

oświadczenia wadliwa czynność prawna przestaje wywoływać skutki prawne już w momencie jej dokonania, czyli z mocą wsteczną. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych wadliwej czynności powinno nastąpić na piśmie. W piśmie tym należy podać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

prawne (art. 6 k.c.), Jeżeli zatem nie posiada Pani dokumentów zakupu, może być bardzo ciężko Pani wykazać, że własność tych rzeczy należy do Pani. Może oczywiście w postępowaniu dowodowym wnioskować o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, którzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Skutki prawne związane z ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Wina orzeczona w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku dorobkowego małżonków

majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Czyli co do zasady wszystko co zostało nabyte przez Państwa w trakcie małżeństwa, należy do majątku wspólnego. Prawo stosuje domniemanie prawne, że oboje

Słowa kluczowe: wina, wina umyślna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

obowiązku alimentacyjnego, co wynika z treści art. 6 k.c. (kodeksu cywilnego), - ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ponadto należy pamiętać, że zobowiązanie alimentacyjne ciąży na obojgu rodziców

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Gmina wybudowała kanalizację, ale właściciel nieruchomości zapłaci za to włąsciwą opłatę adiacencką

może, ale nie musi nałożyć taką opłatę. Staramy się wystosować pismo do urzędu miasta, z prośbą o nie naliczanie takiej opłaty. Proszę o wskazanie argumentów, przesłanek, jakie pomogłyby nam w powyższym temacie.

Regulacje prawne dotyczące opłaty

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2009

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

niesolidny i mam dług z 2002 roku. Czy jest jakieś prawne wyjście z tej sytuacji?

Po pierwsze jeżeli bank nie udziela Panu żadnych informacji i nie odpowiada na korespondencję, może Pan wystąpić do arbitra bankowego. Bankowy Arbitraż Konsumencki działa

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009
« Poprzednia 1 … 57  |  58  |  59  |  60  |  61 … 224 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.