Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawne
Wartości niematerialne i prawne - Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (ale nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know - how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.
 
Wyszukiwana fraza:

prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2232 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawa osoby trzeciej w przypadku zajęcia rzeczy nie należących do dłużnika

zawiadomić osobę trzecią o zajęciu stanowiących własność tej osoby rzeczach, a ta winna wnieść powództwo. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2008

Ptrzedawnienie rachunku telefonicznego

komornikiem zmierzającej do dochodzenia roszczenia. Każda nowa czynność komornika powoduje, że bieg przedawnienia przerywa się i biegnie na nowo. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Zwrot grzywny w przypadku orzeczenia wyroku łącznego

w sprawie. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 czerwca 2008

Roszczenie o zachowek możliwe jest dopiero po otwarciu spadku

). Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Przedmioty otrzymane jako darowizna i spadek stanowią majątek odrębny małżonków

odrębnego (chyba, że na podstawie umowy małżeńskiej majątkowej rozszerzył Pan wspólność majątkową także na rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa). Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2008

Rozdzielność majątkowa w czasie trwania małżeństwa

ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2008

Egzekucja zaliczki alimentacyjnej od dłuznika alimentacyjnego

przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2008

Na wynajęcie mieszkania muszą się zgodzić wszyscy współwłaściciele

lokalu. Jeżeli brat się nie zastosuje do wezwania, może Pani skierować sprawę do sądu. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Współmałżonek spadkobiercy powołany jest z mocy ustawy do spadku

, to cała wchodzi do spadku. Jeżeli zatem Pana ojciec nie miał poza panem więcej dzieci, to będzie Pan tą nieruchomość dziedziczyć po połowie z Pana macochą. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 sierpnia 2008

Różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia

umowy zlecenia. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2008
« Poprzednia 1 … 46  |  47  |  48  |  49  |  50 … 224 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.